Voor VBT beter geen akkoord dan een slecht akkoord.
Plus mondzorgtraject, nieuwe nomenclatuur en andere belangrijke berichten
Telematicapremie voor de tandartsen
Tandartsen die gebruik maken van een erkend tandheelkundig softwareprogramma, zullen binnenkort een telematicapremie kunnen krijgen. De juiste modaliteiten dienen nog door de Dentomut vastgesteld te worden.

Onze partners: