Er is momenteel geen enquête opgegeven.
Snelnieuws Tandheelkundig Akkoord 2015-2016
Het tandheelkundig Akkoord 2015-2016 treedt in werking voor alle arrondissementen!
Wat met het tandheelkundig akkoord 2015-2016
Het Nationaal akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen 2015-2016 wordt geweigerd in het arrondissement Antwerpen en Mechelen. Dat wil zeggen dat het akkoord geldig is voor het ganse land met uitzondering van beide regio’s.

Onze partners: