Mondzorgtraject nu toch van start op 1 juli 2016...
Vandaag werd ons gemeld dat de Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, waarin het artikel 37§1 met het verhoogde remgeldplafond voor tandzorg is opgenomen, vrijdag 1 juli in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De Beleidscel van de Minister van Sociale Zaken wenst dat het Koninklijk besluit tot invoering van het mondzorgtraject ook op 1 juli wordt bekendgemaakt.Het mondzorgtraject bij niet voorkeurgerechtigden treedt dus op 1 juli 2016 in werking op voorwaarde echter dat het KB ook op 1 juli wordt gepubliceerd.
Info sessie RIZIV ivm transparantiewet
Het RIZIV organiseerde een infosessie over alle implicaties van de transparantiewet.

Onze partners: