Er is momenteel geen enquête opgegeven.
Verkiezingen 2015
Aan de verkiezingen, waarbij de stemming voor het eerst enkel via elektronische weg verliep, namen 3.580 tandartsen deel. Dat geeft een participatiegraad van slechts 38,06 %.
VBT op nummer 1

Onze partners: