Mondzorgtraject toch niet van start op 1 juli 2016...
De Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, waarin het artikel 37§1 met het verhoogde remgeldplafond voor tandzorg is opgenomen, wordt pas volgende week in het Belgisch staatsblad gepubliceerd .Vermits het Koninklijk besluit met de nieuwe persoonlijke aandelen voor niet voorkeurgerechtigden niet voor de wetswijziging kan gepubliceerd worden, kan het mondzorgtraject niet op 1 juli worden opgestart...
Info sessie RIZIV ivm transparantiewet
Het RIZIV organiseerde een infosessie over alle implicaties van de transparantiewet.

Onze partners: