Wachtdienst 2017 nu regelen
Gezien de deelname aan de wachtdienst een wettelijke verplichting is voor het behoud van de erkenning als Algemeen Tandarts en tevens een voorwaarde voor de uitbetaling van de accrediteringspremie, willen wij U langs deze weg de nodige info verstrekken betreffende uw inschrijving. Uw inschrijving wordt, zoals in het reglement bepaald, automatisch verlengd voor 2017 gezien u in 2016 ingeschreven was.
Controle DGEC ivm panoramische opnames
Er is terug een actie lopende van de DGEC die controleert of er bij het nemen van OPG's (en waarvoor ook terugbetaling gevraagd werd) voldaan wordt aan de richtlijnen. We herhalen deze richtlijnen hier nog eens.

Onze partners: