Council of European Dentists: proportionaliteitstoets bedreigt patiŽntenveiligheid
De Europese Commissie wenst dat EU-landen die wijzigingen aan hun nationale regelgeving van gereglementeerde beroepen willen aanbrengen, eerst de wijzigingen ter goedkeuring voorleggen aan de Europese Commissie.Ē De plannen van de Europese Commissie om een proportionaliteitstoets in te voeren vooraleer wijzigingen aan regels van gereglementeerde beroepen op nationaal niveau kunnen worden uitgevoerd, lokt hevig protest uit. De Europese overkoepelende belangenvereniging voor tandartsen Council of European Dentists (CED) is van mening dat dit niet in het algemeen belang is en de veiligheid van de patiŽnten in gevaar brengt.

Waarover gaat het juist? 
In alle landen van de Europese Unie zijn er gereglementeerde beroepen, beroepen waarvoor een specifieke opleiding en erkenning nodig zijn. Dat is uiteraard het geval voor medische zorgverstrekkers, maar ook voor architecten en vertalers-tolken bijvoorbeeld. Gereglementeerde beroepen stellen eisen op allerlei vlakken, qua opleiding, taalvereisten, enzoverder. Omdat er binnen de Europese Unie vrij verkeer van personen, diensten en goederen is, is het volgens de Europese Commissie niet denkbeeldig dat bepaalde nationale regels en wetten dat vrije verkeer kunnen belemmeren. In de praktijk is dat nu al zo en dit maakt onderwerp uit van heel wat juridische discussies op het terrein. Daar wil de Europese Commissie nu een stokje voor steken.

Tijdens de eindejaarsperiode van vorig jaar heeft ze - ongetwijfeld omdat het onder de radar van de media zou blijven tijdens de vakantieperiode – een ontwerp van richtlijn gepubliceerd, de zogenaamde “proportionaliteitstoets”.

De Europese Commissie wenst dat EU-landen die wijzigingen aan hun nationale regelgeving van gereglementeerde beroepen willen aanbrengen, eerst de wijzigingen ter goedkeuring voorleggen aan de Europese Commissie. Een adviesraad binnen die Commissie zou dan moeten kijken of de voorgestelde wijzigingen “proportioneel zijn” en vooral niet een belemmering en/of in strijd zijn met het Europese vrije verkeer van personen, diensten en goederen. Indien wel, dan mogen die wijzigingen in de nationale wetgeving niet worden doorgevoerd. 

Nationale regelgeving is afgestemd op lokale noden

Vanuit België kwam er vooralsnog geen echte reactie, maar gelukkig wel vanuit drie Europese belangenverenigingen van zorgverstrekkers, die uiteraard de bui zien hangen van deze verregaande bemoeizucht van de Europese Commissie. In een gezamenlijk persbericht laten de Council of European Dentists (CED), de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) en de Standing Committee of European Doctors (CPME) hun bezorgdheid blijken. 

Zo zijn ze van mening dat de regelgeving rond gereglementeerde beroepen de bevoegdheid van de nationale overheden moet blijven, omdat die op lokale noden en de realiteit op het terrein is gebaseerd. Demografische, geografische en culturele kenmerken worden eveneens in de professionele regelgeving weerspiegeld. De drie verenigingen eisen dat de zorgberoepen uit dit ontwerp van Europese richtlijn worden gehaald. “De regelgeving van medische beroepen is essentieel voor de veiligheid van de patiënten”, klinkt het. “Het is bijzonder jammer dat de Europese Commissie, die patiëntenveiligheid en kwalitatieve zorg hoog in het vaandel draagt, deze doelstelling zelf wenst te ondermijnen. 

Hoewel de meeste nationale wijzigingen aan die regelgeving misschien wel de Europese toets zouden doorstaan, blijft nog maar de vraag aan welke prijs. Nog meer bureaucratie? Nog meer administratie?” Tot slot zijn ze het duidelijk niet eens met de presumptie die de Europese Commissie hanteert om tot deze richtlijn te komen, namelijk dat voor deze instantie “elke wijziging aan nationale regelgeving per definitie een drempel zou kunnen inhouden”, terwijl sommige initiatieven alleen maar als doelstelling hebben om lokaal de zorg te verbeteren en te optimaliseren. Of deze richtlijn er ook komt, is nog maar de hamvraag. Krijgt heel zeker nog een vervolg.

Bronnen: Europese Commissie Persbericht Council of European Dentists (CED)