Het elektronisch getuigschrift of ĎeAttestí voor huisartsen 2017-12-29
Problemen met pseudocodes in verband met de tandprothesen 2017-12-27
VRIJSTELLING BILLIJKE VERGOEDING 2017-12-23
Een verontrustend monopolie in de gegevenstransmissie. Een schandalige prijsverhoging" (Kartel) 2017-12-16
Veel Gestelde Vragen over OxyBoxy 2017-12-14
Oudere tandartsen moeten niet elektronisch voorschrijven 2017-12-04
(Tand)artsen ouder dan 62 jaar zullen niet verplicht worden om elektronisch geneesmiddelen te gaan voorschrijven. Dat is maandag beslist op het Verzekeringscomitť van het Riziv. De uitrol van het systeem wordt bovendien uitgesteld naar 1 juni 2018.
Amalgaam verbod in 2018 2017-11-27
Telematicapremie 2017 2017-10-17
OPBEETPLAAT 2017-07-12
Op 1 augustus 2017 treden er wijzigingen in werking rond de terugbetaling van de opbeetplaat. Die gebeurt dan niet langer via de verstrekking 317295-317306, maar via een specifiek daarvoor ingevoerde verstrekking. De regeling vereenvoudigt op administratief vlak en ze wordt efficiŽnter.
Nomenclatuur in de kijker ! 2017-07-08
Sunshine act: transparantieplicht voor farmaceutische bedrijven 2017-06-28
Folia Pharmacotherapeutica juni 2017 2017-06-23
Informatie voor de tandartsen: selectie van Folia-artikels (periode januari tot en met juni 2017) 22 juni 2017
Afficheren in wachtzaal 2017-06-21
WisDoc Platform: best uitschrijven 2017-05-16
Gemeenschappen worden bevoegd voor de erkenning van de gezondheidsberoepen. 2017-05-15
Een algemeen en absoluut verbod op alle reclame voor mond- en tandverzorging is onverenigbaar met het Unierecht. 2017-05-06
Een algemeen en absoluut verbod van alle reclame gaat volgens het Hof echter verder dan wat noodzakelijk is om de nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken. Die doelstellingen zouden kunnen worden bereikt door middel van minder beperkende maatregelen die Ė in voorkomend geval strikt Ė afbakenen welke vormen van communicatie tandartsen op welke wijze mogen gebruiken.
Akkoord Tandheelkundigen Ziekenfondsen 2017-05-02
IDS Keulen 2017 2017-03-27
Van 21 tot 25 maart 2017 vond in Keulen opnieuw de tweejaarlijkse beurs ďInternationale Dental SchauĒ plaats. Meer dan 2400 exposanten uit 60 landen zorgden voor een unieke dentale show en vulden daarbij 160.000 m2 van de Keulse beurshallen.
FAQ Recip-e 2017-03-16
Het Vlaams Artsensyndicaat verzamelde de veelgestelde vragen over Recip-e, de FAQ is te vinden op;
Folia Pharmacotherapeutica maart 2017 2017-03-16
Bij inname van geneesmiddelen zijn interacties een belangrijke oorzaak van ziektelast. Het blijft een moeilijke opgave om daarmee om te gaan.
Formulieren accreditering 2016 en 2017 2017-03-15
Vergeet niet uw accrediteringsformulier 2016 in te dienen vůůr 31 maart 2017!
Data van initiatieseminarie + vervolgseminarie voor stagemeester tandartsen. 2017-02-23
Let op met brandstofkosten in een vennootschap 2017-02-03
Special Smiles 2017 2017-02-02
Mandibulair Repositie Apparaat 2017-01-29
Maximumtarieven 2017-01-02
De te respecteren maximumtarieven voor de kostprijs van het materiaal voor mechanische verankering bij conserverende zorg zijn vanaf 1 januari 2017 niet meer van toepassing.
Tarieven vanaf 01 januari 2017 2017-01-01
Het elektronisch voorschrift : wijzigingen op 01.01.2017 2016-12-24
Een groot aantal artsen en tandartsen maakt al elektronische voorschriften. Wat wijzigt er op 1 januari 2017?
Gebruik enkel nog de nieuwe modellen getuigschrift vanaf 1 januari 2017 2016-12-19
Extra aanvullend pensioen? 2016-11-04
Er bestaan tot op heden 2 fiscaal aangemoedigde systemen voor zelfstandige ondernemers: het (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de Individuele Pensioentoezegging (IPT).
Wachtdienst 2017: beurtrollen staan online 2016-11-03
Dutch Academy of Esthetic Dentistry 2016-10-09
Op 25 en 25 november a.s. organiseert de Dutch Academy of Esthetic Dentistry (DAED) voor de 20e keer het jaarlijks congres 'Masters of Masters in Esthetic Dentistry'. Een tweedaags symposium voor de esthetisch werkende tandarts dat in het teken staat van inspirerende internationale lezingen, een hands-on en natuurlijk intercollegiale ontmoetingen tijdens pauzes, borrel en diner.
VEILIGHEID VOOR (TAND)ARTSEN - TOOLBOX 2016-09-16
Als (tand)arts kunt u met specifieke vormen van criminaliteit worden geconfronteerd.
Aangifte personenbelasting: dienstencheques optimaliseren - reminder 2016-09-04
Bij het invullen van de aangifte personenbelasting zijn er nog optimalisatiemogelijkheden.
TANDARTS LOOPT ALS SNELSTE VAN MEXICO NAAR CANADA 2016-08-19
Karel Sabbe heeft als snelste man ooit van Mexico naar Canada gelopen. Hij deed er 52 dagen, 8 uur en 25 minuten over.
Belangrijk voor startende tandartsen 2016-06-30
Verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds vůůr start van de zelfstandige activiteit.
BETRANSPARENT.BE 2016-06-23
Medische vooruitgang en de best mogelijke zorg en behandeling voor de patiŽnt zijn hoekstenen van ons gezondheidszorgsysteem. Een efficiŽnte samenwerking tussen de farmaceutische industrie, de medische technologieŽn industrie en u, als zorgverstrekker, speelt hierbij een essentiŽle rol.
Nieuwe website FOD 2016-06-09
Tot wanneer mag u de oude getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken? 2016-06-08
FANC reglementering gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen. 2016-04-15
Het Agentschap is momenteel het proces opgestart om middels een ontwerp van Koninklijk Besluit, het gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen in een inrichting waar geen patiŽnten verblijven (tandartskabinet, radiologisch centrum, ...) te verbieden.
Foutief nomenclatuurnummer 2016-03-16
Wetenschappelijk onderzoek: uw medewerking wordt gevraagd 2016-03-14
In kader van een onderzoek aan de KU Leuven, afdeling mondgezondheidswetenschappen, tracht men via een enquÍte te analyseren hoe u, als algemeen tandarts/tandarts-specialist, de parodontale toestand van de patiŽnt beoordeelt.
Special Smiles - warm aanbevolen 2016-02-10
We kijken uit naar de Special Olympics 2016 die dit jaar doorgaan in La LouviŤre van 5 tot 7 mei a.s. (naar gewoonte in het Hemelvaartweekend ).
Individueel Accrediteringsformulier 2016 2016-02-05
Opgelet: er wordt geen papieren versie meer door het RIZIV verstuurd.
Opleiding stagemeester 2016-01-23
Accreditering 2015: tijdig indienen 2016-01-18
Vergeet uw documenten niet tijdig in te dienen. Wat moet U precies doen ?
!!! -------------ConsulTand App ===== !! 2015-12-10
Maak kans op 1 jaar gratis VBT bijscholing
Verlening beroepstitel titel algemeen tandarts 2015 2015-10-28
De eerste controlecyclus m.b.t. het behoud van de erkenning als algemeen tandarts is gestart op 1 juli 2009 en dit voor de algemeen tandartsen die vůůr 1 januari 2009 erkend zijn. Vanaf deze datum moet voldaan worden aan de criteria voor behoud (met name: de dossiers van patiŽnten bijhouden, zich houden aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep, deelnemen aan de wachtdienst, regelmatig bijscholen), zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts. Tevens diende een aanvraag tot behoud van de erkenning normaliter te gebeuren voor 1 juli 2015.
betransparent.be: nieuw publiek platform 2015-10-08
betransparent.be: nieuw publiek platform bevordert de transparantie van financiŽle interacties van de farmaceutische industrie en de industrie van de medische technologieŽn naar de zorgverstrekkers in BelgiŽ. Lees er meer over in het persbericht hieronder.
Overzicht: wat te doen bij de aankoop van een tandheelkundig rŲntgentoestel? 2015-09-01
Informeer u steeds voldoende over de verschillende mogelijkheden en technische specificaties van een toestel.
Voorschotten voor tandheelkundige verstrekkingen 2015-08-25
De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen heeft regels vastgelegd in verband met de voorschotten die u als tandarts mag vragen. Die regels zijn van toepassing vanaf 1 juli 2015.
Veiligheidswaarschuwing Carestream 2015-02-26
P-waarde 2014-11-25
Daar zijn ze weer : de P-waarden. ..
Wijziging Wachtdienstbeurtrol 2014-09-01
Ziektekostenverzekering Europese Unie 2014-08-30
de stagiair tandarts 2014-07-28
Als kandidaat voor een tandheelkundige beroepstitel, hier verder omschreven als stagiair tandarts, moet u vanaf 1 augustus 2014 de uitgevoerde behandelingen zelf aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering. De manier waarop u een RIZIV nummer verkrijgt en hoe u moet attesteren, vindt u hier.
Richtlijnen voor het gebruik van de panoramische radiografie 2014-04-28
Op 28 april 2014 heeft het Verzekeringscomitť volgende richtlijnen goedgekeurd:
Wijziging terugbetaling panoramische radiografie vanaf 1 mei 2014 2014-04-28
Een panoramische radiografie is een radiografisch onderzoek van ťťn of beide kaakbeenderen. Vanaf 1 mei 2014 worden de criteria voor terugbetaling van deze radiografie aangepast bij personen ouder dan 18 jaar, tevens gaan richtlijnen van kracht die aangeven onder welke omstandigheden een panoramische radiografie kan uitgevoerd worden.
e-viDent project 2014-04-06
Sinds 2011 zijn wij aan de KU Leuven, departement Mondgezondheidswetenschappen, Afdeling Prothetische Tandheelkunde gestart met het Longlife Learning EU Programme project getiteld ' e-viDENT European Dentists make Evidence-based decisions'. Het project wordt gecoŲrdineerd vanuit Turkije en waar de KU Leuven (naast Finland en Duitsland) partners zijn. Het betreft een 2-jaar durend project, met als general aim: (i) to raise awareness regarding the benefits of applying EBD in daily dental practice in Europe; (ii) to produce teaching aids in order to implement EBD at the European level
Dentalmaster plishing mails 2014-02-26
Data 2014 seminarie stagemeesters 2014-02-07
Bedragen 2014 voor pensioenopbouw 2014-02-01
De bedragen van pensioensparen, individuele levensverzekering en de eigen bijdrage op een contract aanvullend pensioen met of zonder solidariteit van 2014 zijn bekend.
Herinnering FOD volksgezondheid wettelijke verplichting deelname wachtdienst 2014-01-31
Zoals u reeds vernomen hebt zal er kortelings een ťťngemaakte wachtdienst voor tandartsen van start gaan. Ondertussen ontvingen wij bijgevoegde bried van Minister Onkelinx met de dringende vraag deze aan de tandartsen te verspreiden.
Nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen goedgekeurd 2014-01-10
Op 10.01.2014 heeft de Ministerraad in eerste lezing drie ontwerpen goedgekeurd van Sabine Laruelle, met het oog op de verbetering van het pensioen van de zelfstandigen
verzekeringssymposium 2014-01-09
Armen krijgen lening voor gebit van OCMW Brugge 2013-12-26
Bij een redelijke offerte zal de tandarts worden uitbetaald door het OCMW.
Mercy Ships op zoek naar vrijwilligers tandartsen en tandartsassistenten 2013-11-20
Wij zijn Mercy Ships, een internationale hulporganisatie die genezing brengt naar de allerarmsten van West-Afrika. Maar dat doen wij niet zomaar. Wij doen dat met een schip, om precies te zijn : een hospitaalschip.
Veiligheidswaarschuwing Carestream Dental 2013-08-05
Op vraag van Carestream Dental sturen wij u bijgevoegde veiligheidswaarschuwing door betreffende de producten Trophy IRIX 70, IRIX 708, NOVELIX 6510 en ORAMATIC 558.
Opleiding stagemeester 2013-05-23
initiatieseminarie en vervolgseminarie
Billijke vergoeding 2013-03-23
Bijlage 82 2013-03-01
Nieuwe regels voor het voorschrijven van radiografiŽn, CT-scans, NMR en echografieŽn vanaf 1 maart 2013.
VBT Lidmaatschap 2013-01-01
Via Paypal
VBT reactie in nieuwsitem VTM: "Tanden bleken in schoonheidssalons" 2012-06-07
Een aantal behandelingen zal binnenkort niet meer mogen in een schoonheidssalon, zoals botox laten inspuiten of tatoeages weghalen.
VBT ConsulTand Magazine App 2012-06-07
BASISOPLEIDING STRALINGSBESCHERMING VOOR DE TANDARTSEN
Het artikel 53.3.3. van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) bepaalt dat een tandarts voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van rŲntgentoestellen voor tandheelkundige diagnose een specifieke opleiding moet volgen.