Een inschrijving via de website van de VBT is definitief en vereist contante regeling van de betaling. Betaling van de inschrijving gebeurt bij voorkeur via onze online betalingsmodule, of per bankoverschrijving. Laattijdige betalingen kunnen niet aanvaard worden. Ter plaatse betalen is niet mogelijk.

Gebruik in het geval van bankoverschrijving bij voorkeur de gestructureerde mededeling die op de bevestigingsemail zal vermeld staan.


IBAN: BE 17 3900 6217 3621

SWIFT: BBRU BEBB

Annulering is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk.

  •          Bij annulering tot drie weken voor de activiteit worden de deelnamekosten terugbetaald, met inhouding van annuleringskosten (= € 20,- administratiekosten).
  •          Bij schriftelijke of e-mail annulering minder dan drie weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
  •          Bij schriftelijke of e-mail annulering minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

Als u verhinderd bent is het uiteraard wel mogelijk een collega als vervanger op te geven. Wij vragen u dit eveneens schriftelijk door te geven. Opgelet: als u als VBT-lid een niet-lid als vervanger stuurt dient wel nog de opleg van de deelnamekosten voor niet-leden betaald te worden. 

Een terugbetaling vindt alleen plaats als u bij de schriftelijke of e-mail annulering eveneens uw RIZIV-nummer en bankrekeningnummer opgeeft.

Bij onvoldoende inschrijvingen dienen we de activiteit te annuleren. Wij zullen u daarvan via e-mail verwittigen. Daar zijn dan geen verdere kosten voor u aan verbonden en het inschrijvingsgeld wordt u integraal teruggestort.