VBT CORONA Nieuwsflits


Gezien het versturen van email niet altijd vlekkeloos gebeurt maken wij 
deze nieuwe rubriek, die staat voor iedereen open, VBT- lid of geen 
VBT- lid gezien de informatie voor iedere tandarts van belang is.
In deze nieuwe rubriek zullen wij ook telkens de nieuwsflitsen plaatsen 
die we naar de leden sturen i.v.m. het coronavirus.


15-04-2020

Compensatiepremie

Omwille van de coronavirusmaatregelen hebben sommige bedrijven (waaronder ook de tandartspraktijken) een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona compensatiepremie in het leven geroepen. De corona compensatiepremie bedraagt €3.000.

 • Voor wie?
  bedrijven (dus ook de tandartspraktijken) in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronavirusmaatregelen
 • Voor wat?
  omzetdaling van minstens 60%
 • Bedrag
  € 3.000 ( € 1.500 voor bijberoep)

Persknipsels


Hieronder vindt u de persknipsels/ Facebook links, klik op het beeld om een pdf/video te zien.

ATV 03-04-2020


Update Frank Herrebout 30-03-2020

Bericht VBT 24-03-2020


Update Frank Herrebout 22-03-2020

Download documenten :
ATV
Nieuwsblad
Nieuwsblad 2
HLN 24-03-2020
HLN 20-03-2020
ATV 20-03-2020
Plus Magazine 17-03-2020
HLN 16-03-2020
ATV 03-04-2020
Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.Teleconsult

Covid-19 : Vergoeding op afstand zonder fysiek aanwezigheid.

389012
 • Is met terugwerkende kracht te gebruiken vanaf 15/03/2020 voor alle telefonisch advies aan de patiënt met eventueel doorverwijzing naar een urgentiepraktijk.
 • Het nomenclatuurnummer kan maximaal 10 x per dag door de tandarts gebruikt worden.
 • Zeven dagen per week.
 • Er is een volledig cumulverbod met enig ander nomenclatuur nummer uit art.5 (alle tandheelkundige prestaties) op dezelfde dag. Dus wanneer je als tandarts de patiënt telefonisch advies hebt gegeven en hem op dezelfde dag behandeld hebt in urgentie kan dit nummer niet geattesteerd worden.
 • Het attesteren gebeurt in Regel Betalende Derde aan de desbetreffende ziekenfonds.
 • Het honorarium is 20€, er is geen remgeld toegestaan.
 • Een praktijk met wachtdienst (georganiseerde wachtdienst – dus enkel op zat/zond en feestdagen) maar geen urgentiepraktijk kan dit nummer 20 x per dag attesteren. De Provinciaal Geneeskundige Commissie heeft de lijst van tandartsen met wachtdienst!
389034
 • Is met terugwerkende kracht te gebruiken vanaf 15/03/2020 voor alle telefonisch advies aan de patiënt door de tandarts tijdens zijn wachtdienst ( d.w.z. in de georganiseerde wachtdienst op zat-/zond- en feest- en brugdagen ) met eventueel doorverwijzing naar een urgentiepraktijk.
 • Het nomenclatuurnummer kan maximaal 20 x per dag (op de wachtdienst dag) door de tandarts gebruikt worden.
 • Er is een volledig cumulverbod met enig ander nomenclatuur nummer uit art.5 (alle tandheelkundige prestaties) op dezelfde dag. Dus wanneer je als tandarts de patiënt telefonisch advies hebt gegeven en hem op dezelfde dag ook behandeld hebt in urgentie kan dit nummer niet geattesteerd worden.
 • Het attesteren gebeurt in Regel Betalende Derde aan de desbetreffende ziekenfonds.
 • Het honorarium is 20€, er is geen remgeld toegestaan.

Tandartsen in de georganiseerde wachtdienst die terzelfdertijd ook als urgentiepraktijk werken kunnen dit nummer ook gebruiken maar enkel wanneer enkel telefonisch advies werd gegeven. Niet te gebruiken wanneer zij ook effectief de patiënt behandelden.


Wat na de Corona crisis ?

 

Velen onder u vragen zich af wanneer we terug aan de slag kunnen en hoe? VBT maakt hier werk van. De belangrijkste struikelblokken zijn nog steeds beschermingsmateriaal en een geüpdatet protocol. Wat het materiaal betreft, zijn we van in het begin door de overheid in de steek gelaten. Momenteel is het ook niet duidelijk wanneer alle tandartsen over voldoende en correcte materialen zullen beschikken. Nochtans is tandheelkunde een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg. 
VBT roept de overheid dan ook op om de nodige beschermingsmaterialen te bieden aan alle tandheelkundigen, zodat de bevolking verder geholpen kan worden en onze zorgverzekering niet nodeloos onder druk komt te staan. Hieraan niet voldoen zou enkel getuigen van een grove nalatigheid vanwege onze overheid en een totale miskenning van de tandheelkundige zorg en haar belang.

In een eerste fase was het logisch dat enkel nog urgente behandelingen uitgevoerd werden. Echter komen we nu in een fase waarbij het verder uitstellen van behandelingen zal leiden tot het creëren van nieuwe urgenties. Dit is zowel vanuit tandheelkundig, als vanuit financieel oogpunt te vermijden.

Anderzijds dient er ook werk gemaakt te worden van een update van het huidige protocol. Dit moet vooral gericht zijn op het kunnen hervatten van de werkzaamheden in de meest veilige en optimale omstandigheden voor de patiënt én voor de tandarts. Het eerste protocol is door de sector zelf opgesteld en overgenomen door de bevoegde instanties. We gaan ervan uit dat we ook nu dit zelf zullen moeten doen. Het is niet de taak van de beroepsvereniging om een wetenschappelijk advies op te stellen. Het is wel onze taak om ervoor te zorgen dat de academici dergelijk advies zullen opstellen.  

VBT stelt dan ook alles in het werk om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de te nemen maatregelen bij het hervatten van het werk.
We houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent. Achter de schermen wordt er veel werk voor u geleverd en we hopen dat we allen samen in mei de werkzaamheden weer deels kunnen opnemen. Het is nu aan de overheid en de academici om ervoor te zorgen dat we over de juiste protocollen en materialen beschikken zodat de patiënt en de tandarts niet in de kou blijven staan.

 


Deconventioneren of niet?

 

Nog slechts acht dagen om uw conventiestatus vast  te leggen! Nog tot 22 april heeft elke tandarts de mogelijkheid om via het portaal “MyRiziv” te deconventioneren om het akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen niet te aanvaarden.                
Indien je dit niet doet dan ben je verplicht geconventioneerd verder te werken. Maar waarom zou je dat doen? Je vrijheid verkopen voor een éénmalig verhoogd sociaal statuut (€ 3200, som die je zelf al betaald hebt door het uitstellen van de indexatie tot maart)? 
Of voor een handvol ontoereikende maximum tarieven (MATA)? Neen! In dit voorstel tot akkoord zijn geen voordelen te rapen voor de tandarts.       
 
Voor VBT is “Deconventioneren” de boodschap.

 

Bij elke behandeling (extractie, hechting,  endo, vulling,  noem maar op) een correct honorarium kunnen vragen is toch een economische vereiste en recht! Geen gedoe met pseudocodes, MATA’s  of extra administratie. 
Jarenlang zijn we door de overheid vergeten. Beloofde nomenclatuurhervormingen werden stilzwijgend afgevoerd, de minimale honoraria indexaties waren de enige, povere buffer tegen de stijgende kosten.
De steun van de overheid voor de tandheelkunde is tijdens de Corona crisis ondermaats gebleken en de praktijkvoering na de Corona-crisis zal er alleen maar kostelijker op worden.
Door dit akkoord te verwerpen geven wij het signaal dat het anders moet.
Daarom adviseert VBT te deconventioneren om zo een neerwaartse duim aan de overheid en aan dit in normale omstandigheden reeds ondermaatse akkoord te geven.