De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen is een progressieve, dynamische en betrouwbare vereniging die werkt voor de tandartsen en meer te bieden heeft dan u waarschijnlijk weet. Hieronder enkele voordelen waarvan onze leden kunnen genieten:

 • Verzekeringen i.s.m. LIANTIS
 • Samenwerking met LIANTIS, sociaal verzekeringsfonds
 • Samenwerking met Aternio, advisors accountants auditors
 • Samenwerking met LIANTIS (Sociaal Bureau voor werkgevers en Sociale Kas)
 • Medisch afval i.s.m. Suez (vroeger Sita)
 • Samenwerking met Leaseline leasing & renting solutions
 • Wachtdienst service
 • VBT Starters- en Stagegids
 • Cyberdent praktijksoftware basispakket voor een vriendenprijs (WWW.CYBERDENT.BE)
 • Uitgebreid aanbod aan bijscholing op hoog niveau
 • Peer reviews
 • Sterk verlaagde deelnameprijs op congressen, wetenschappelijke dagen, webinars en symposia VBT
 • Een uitgebreide site met alle mogelijke informatie
 • Een infokanaal waar u terecht kan met al uw professionele vragen
 • Dats tankkaart
 • Q8 Liberty Tankkaart
 • Gratis juridisch advies op het nr 013/46 16 24 tijdens kantooruren

En nog veel meer, we werken er dagelijks aan om u nieuwe voordelen te kunnen aanbieden …

De visie van de VBT voor ons beroep:
 
 
 1. De VBT staat voor een verloning aangepast aan de moderne tandheelkundige technieken en op peil gebracht aan de ons omringende landen. Een vernieuwde en aangepaste nomenclatuur is noodzakelijk.
 2. De VBT staat voor hulpkrachten met de tandarts als spilfiguur van de mondzorg. Met hulpkrachten bedoelen we zowel assistenten als mondhygiënisten.
 3. De VBT staat voor het afschaffen van de partiële conventie. Deze zet de deur wagenwijd open voor misbruiken.
 4. De VBT staat voor een tandheelkunde waar de nadruk ligt op preventie. De mondgezondheidstoestand van onze oudere generatie is op zijn zachtst gezegd betreurenswaardig. In de rusthuizen zijn daarvan schrijnende voorbeelden te zien. Het wordt tijd dat deze vergeten groep eindelijk eens de tandheelkundige zorg krijgt waar ze recht op heeft. De oorzaak van deze problematiek is te vinden in een onvooruitziend beleid van de laatste 20 jaar. Wij blijven ook hier werken met een totaal verouderde en wetenschappelijk achterhaalde nomenclatuur.
 5. De VBT wil volledig voldoen aan de wachtdienstverplichting, maar dan op een eerlijke manier. Deze dient door een onafhankelijk organisme, transparant en voor alle tandartsen gelijk zowel naar inschrijving als deelname, georganiseerd te worden.
 6. De VBT pleit voor het toelaten van zuiver informatieve publiciteit in de tandheelkunde, zonder misleiding voor de patiënt.
 7. De VBT staat voor een responsabilisering van de patiënt: het gaat niet op dat iemand een leven lang zijn gebit verwaarloost en dan op 50-jarige leeftijd daarvoor “beloond” wordt met een financiële tussenkomst voor een prothese.
 8. De VBT staat voor een moderne, flexibele en frisse aanpak van problematiek met alle aandacht voor dialoog en democratie.
 9. De VBT biedt alle startende tandartsen een uitgebreide startergids aan voor een vlot begin van hun carrière.
 10.  De VBT staat voor het invoeren van een kwaliteitsbeleid, met waarborg voor de professionele autonomie van de tandarts, met keuzevrijheid in zorgverlening voor de patiënt en met positionering van de eigen verantwoordelijkheden van de patiënt. Stop aan de ‘ver- McDonaldisering’ van de tandheelkundige zorg, waarbij het aantal verrichtingen belangrijker is dan maatwerk en kwaliteit.
 11.  De VBT blijft onafhankelijk van de industrie in haar informatie naar de patiënten. VBT verkoopt zijn naam niet.