Overzicht


1. Wie verzamelt de informatie?

• VBT, Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen 
 • Franklin Rooseveltlaan 348/1 9000 Gent 
 • 09/2650233 
 • Data protection officer: voorzitter@vbt.be tel 09/2650233

2. Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

Welke gegevens verzamel ik en op welke manier?

VBT verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. 
Onder persoonsgegevens wordt er verstaan “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. 
VBT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken. 

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, 
door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internet labels en clickstreamgegevens. 
Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen. 

U beschikt over een recht van inzage tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die opgenomen zijn in onze verwerkingen. 
Indien nodig kan u vragen om verbetering van de gegevens. Neem daarvoor contact op via vragen@vbt.be.

Wat is het doel van die gegevensverzameling? 
We verzamelen deze gegevens met het oog op marketing, onderzoek, dienstverlening, het verbeteren van de website, voor communicatie met de leden/tandartsen, 
voor het versturen van nieuwsbrieven.

Wat is de rechtsgrond van de gegevensverzameling? 
• Om een contract of dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren Informatie over de browser, het type toestel en het IP-adres komen dan weer van cookies, 
die gebruikers accepteren wanneer ze naar een website surfen.
 
De VBT-website gebruikt "cookies" om u te helpen uw online ervaring te personaliseren. 
Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina-server op uw harde schijf wordt geplaatst. 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren. 
Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.
 
Een van de belangrijkste doelen van cookies is om een handige functie te bieden waarmee u tijd kunt besparen. 
Het doel van een cookie is om de webserver te vertellen dat u bent teruggekeerd naar een specifieke pagina. 
Bijvoorbeeld, als u VBT-pagina's personaliseert, of zich registreert bij VBT-site of -diensten, helpt een cookie VBT om uw specifieke informatie over volgende bezoeken te herinneren. Dit vereenvoudigt het proces voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals factuuradressen, verzendadressen, enzovoort. Wanneer u terugkeert naar dezelfde VBT-website, kan de eerder verstrekte informatie worden opgehaald, zodat u eenvoudig de VBT-functies kunt gebruiken die u hebt aangepast.
  
U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren.
De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren als u dat verkiest.
Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk de interactieve functies van de VBT-services of websites die u bezoekt, niet volledig ervaren.

3. Met wie worden de persoonsgegevens allemaal gedeeld? 

VBT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken. 
VBT verzamelt je naam en adres voor onze nieuwsbrief/tijdschrift en geven die door aan een externe firma die de nieuwsbrief/tijdschrift voor ons verstuurt. 
VBT verkoopt, verhuurt of least zijn lijsten niet aan derden. 
VBT kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. 
In die gevallen wordt uw unieke persoonlijk identificeerbare informatie (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet overgedragen aan de derde partij. 
Daarbij mag VBT gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om klantenservice te verlenen of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan VBT, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie. 

4. Hoe worden de gegevens beschermd?

VBT stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. VBT stelt de persoonlijk identificeerbare informatie die u op computerserver zet veilig in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcardnummer) wordt verzonden naar andere websites, wordt deze beschermd door het gebruik van codering, zoals het Secure Socket Layer (SSL) -protocol. • Er wordt voorkomen dat persoonsgegevens gelekt worden - dus publiek gemaakt worden of in verkeerde handen terechtkomen. 
• De integriteit van de data wordt beschermd, wat wil zeggen dat ze niet zomaar gewijzigd of gewist kunnen worden. • Er wordt vermeden dat de gegevens verloren gaan, door regelmatig een back-up te maken. 

5. Hoelang worden de gegevens bewaard?

Daarnaast is het ook erg belangrijk dat je in je privacy policy vermeldt hoelang de gegevens bewaard worden. Volgens de GDPR mag je data immers niet langer bewaren dan nodig. Doe je dat wel, dan maak je in principe misbruik van de data. Daarom vertel je best zo specifiek mogelijk wat de bewaartermijn is voor elke gegevenscategorie.

6. Wat zijn de rechten van de gebruikers?

Volgens de GDPR zijn de volgende rechten van toepassing: 

1. Recht op inzage/toegang
  
Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden. 

2. Recht op rechtzetting


De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.  

3. Recht om te worden vergeten


De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens. 

6. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. 

7. Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen. 

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen. 

7. Worden mijn gegevens ook buiten Europa verwerkt? 


De gegevens worden enkel binnen de Europese gemeenschap verwerkt. 

8. Wordt er gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming? 


Wanneer er gebruikgemaakt wordt van profilering of geautomatiseerde besluitvorming, dan moet je dit als organisatie vermelden in je privacy policy. In dat geval moet je duidelijk vertellen hoe de besluitvorming plaatsvindt, wat de logica achter de verwerking ervan is en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de betrokkenen. 

9. Wanneer werd de privacyverklaring voor het laatst herzien? 


VBT zal zo nu en dan deze Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantfeedback te reflecteren. 
VBT raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe VBT uw informatie beschermt. 

Dit is versie 2018.01, opgemaakt op 02-03-2018