Deze link brengt u naar de pagina van de FOD met daarop de meest recente lijst met erkende stagemeesters

Download documenten :
Stagegids
Stageplan
Stageovereenkomst
Erkenningsaanvraag
Evaluatiedocument van de stagemeester/plaats door stagiair algemeen tandarts
Stageplan wijziging onderbreking
Aanvraagformulier Stagemeester - Nieuwe versie 2015-2016
Aangifte FANC
Infobundel Stagejaar 2016-2017