Wetenschappelijke dag "Radiologie - Anesthesie" 26 november 09.00 - 18.00 uur Johan Aps is afgestudeerd in 1993 aan de UGent als licentiaat in de tandheelkunde, volgde nadien een opleiding kindertandheelkunde (UGent, 1997), verdedigde zijn doctoraat in de tandheelkunde (UGent, 2002) en volgde een master opleiding in de dentomaxillofaciale radiologie aan de University of London in het V.K. (2008). Hij is auteur van verschillende wetenschappelijke artikels, hoofdstukken in boeken, een handboek over intraosseuse anesthesie en een handboek over radiologie in de kindertandheelkunde. Hij is tevens vaak gevraagde internationale  spreker over dentomaxillofaciale radiologie en lokale anesthesie in de tandheelkunde. Hij geeft momenteel les aan de Artveldehogeschool.


Accreditering toegestaan:

  •   30 AE deelgebied 3 Radiologie erkenningsnummer 20001739
  •   10 AE deelgebied 1 Algemeen Medisch erkenningsnummer 20001741

Dagindeling 

08.30 – 09.00: Onthaal
09.00 - 10.30: Bestralingsdosis, Radioprotectie en Radiografische toestellen in de tandheelkunde
10.30 - 11.00: koffie pauze
11.00 - 12.30: Anatomie van hoofd en hals op tandheelkundige radiografie
12.30 - 14.00: Lunch pauze
14.00 - 15.30: Pathologie op tandheelkundige radiografie
15.30 - 16.00: koffie pauze
16.00 - 17.30: Ik hou van lokale anesthesie in de tandheelkunde! U niet zo? 
17.30: Afsluitende receptie

Inhoud van de verschillende lezingen:

Bestralingsdosis, Radioprotectie en Radiografische toestellen in de tandheelkunde

In eerste instantie wordt de cursist ingeleid in de terminologie van de geabsorbeerde dosis, equivalente dosis en effectieve dosis, om zodoende de stralingsdosis van verschillende diagnostische technieken met elkaar te kunnen vergelijken. Dit moet de tandarts in staat stellen om vragen van patiënten te beantwoorden en om de stralingsdosissen in perspectief te zetten met de dagelijkse natuurlijke achtergrondstraling. Vervolgens worden de regels van radioprotectie behandeld en met pasklare voorbeelden voorzien die meteen in de dagelijkse praktijk kunnen gebruikt worden. Ten slotte wordt er een overzicht gegeven van de huidige röntgentoestellen die in de tandheelkunde gebruikt worden. Een korte uitleg over hoe MRI en ultrasonografie werkt, ontbreekt hierbij niet, omdat ook tandartsen zich bewust moeten zijn van de toepassingen en nadelen van andere beeldvormingstechnieken.

Anatomie van hoofd en hals op tandheelkundige radiografie

In deze voordracht wordt het belang aangekaart van de kennis van de anatomie van hoofd en hals. Dat is belangrijk om zowel twee- als driedimensionale beelden te kunnen beoordelen. Dit sluit aan bij de vorige voordracht, omdat elke technologie ook voor-en nadelen (bijv. fantoombeeld in een panoramische radiografie of een streepartefact in CBCT) en bijzondere indicaties (bijv. cariësdiagnostiek met bitewings of periapicale radiografie)  heeft. De radiografische beelden zullen voorzien zijn van anatomische referenties om de kennis van de anatomie bij de cursisten op te frissen en bij te schaven. Kennis van anatomie en variaties van die anatomie is belangrijk voor het herkennen van artefacten, pathologie en voor het kunnen verklaren waarom lokale anesthesie soms niet werkt zoals men verwacht.

Pathologie op tandheelkundige radiografie

In deze voordracht gaat in eerste instantie bijzondere aandacht naar het diagnosticeren van de meest voorkomende pathologie in de kaken, zoals daar zijn: dentigere cyste, radiculaire granulomen en cysten, keratocyste en de solitaire botcyste. Deze worden zowel op twee –als driedimensionale beelden geïllustreerd. Uiteraard komen zaken als dens boteiland, fibreuze dysplasie en periapicale cemento-osseuze dysplasie ook aan bod. Vervolgens besteden we aandacht aan de iets minder voorkomende types van pathologie in de kaken, zoals bijvoorbeeld: ameloblastoma, aneurysmale botcyste, centraal reuzencelgranuloma en adenomatoide odontogene tumor. Ten slotte wordt de aandacht gevestigd op incidentalomas die we als tandarts kunnen ontdekken, die diagnostisch belangrijk zijn. Bijvoorbeeld carotis atherosclerose, gecalcificeerde lymfeklieren, en speekselstenen. De opgedane kennis zal meteen kunnen gebruikt worden in de dagelijkse praktijk.

Ik hou van lokale anesthesie in de tandheelkunde! U niet zo?

Deze voordracht is toegespitst op de volgende onderdelen die nuttig zijn voor de tandarts om te begrijpen waarom een lokale anesthesie soms toch niet het verwachte resultaat oplevert bij elke patiënt. In eerste instantie wordt kort samengevat

  • (a) hoe een lokaal anestheticum werkt en 
  • (b) welke producten beschikbaar zijn (amides versus esters, met of zonder vasoconstrictor). Vervolgens komen een aantal voorbeelden uit de praktijk aan bod die meteen illustreren dat niet elke anesthesie efficiënt is. Dit wordt meteen verduidelijkt door er de 
  • (c) anatomie van hoofd en hals bij te betrekken, zodat de cursist begrijpt waarom de techniek niet altijd werkt. Verschillende technieken worden 
  • (d) geanalyseerd om aan te tonen waarom de ene techniek beter werkt dan de andere en hoe ze soms gelijkaardig zijn ook. De tandarts zal de opgedane kennis meteen kunnen toepassen in de praktijk en zelfs de patiënten met een irreversibele pulpitis van een pijnvrije behandeling kunnen voorzien.


Routebeschrijving:
Locatie:
Hilton Old Town AntwerpenOPGELET: vergeet bij uw inschrijving niet de beide onderdelen aan te duiden:


Radiologie en radioprotectieNiet-lid € 500
Lid € 250
Tandheelkundige anesthesieLid € 0
Niet-lid € 0