Symposium 30 oktober 2020: deze bijscholing is geannuleerd


OPGELET: om te kunnen voldoen aan alle Corona veiligheidsmaatregelen zijn we verplicht geweest om de locatie te veranderen naar 3Square-Zwijnaarde.

Alexander Declerck – Indirecte restauraties in de esthetische zone
Alexander Declerck behaalde zijn Master in de Tandheelkunde in 2011 aan de Universiteit Gent. Na het vervolledigen van het postgraduaat programma tot Algemeen Tandarts is hij zich verder gaan verdiepen in de direct en indirect restauratieve tandheelkunde. Dit via verschillende nationale en internationale bijscholingen, evenals het ‘6 Month Clinical Master Program in Restorative and Esthetic Dentistry’. Van 2011 tot 2015 was Alexander Declerck actief als staflid binnen de dienst Restauratieve Tandheelkunde en Endodontie van de Universiteit Gent. Hij is stichtende partner van MOND, een groep van multidisciplinaire tandartspraktijken binnen Vlaanderen. Daarbij is Alexander medeverantwoordelijk voor de esthetische direct en indirect reconstructieve behandelingen. In 2017 werd hij erkend als ‘Affiliate Member’ binnen de prestigieuze European Academy of Esthetic Dentistry. Alexander Declerck geeft actueel voordrachten over de verschillende aspecten binnen de esthetische tandheelkunde. Van intake en communicatie tot behandelplanning en uitvoering.


Korte inhoud:

Alexander Declerck deelt in deze klinisch georiënteerde presentatie zijn ervaring en protocollen bij de behandeling van esthetische rehabilitaties in de frontregio met indirect keramische restauraties. Het doel van deze presentatie is de tandarts vertrouwd maken met de verschillende behandelmogelijkheden en indicaties om zo tot een correcte casusselectie te komen. Keramische restauraties zijn binnen het Belgische verzekeringssysteem vaak dure behandelingen voor de patiënt en de verantwoordelijkheid van de tandarts om deze investeringen in het gebit te rechtvaardigen. De verschillende valkuilen worden besproken en toegelicht aan de hand van klinische voorbeelden. Nadien diept Alexander Declerck zijn verhaal verder uit met de behandelstappen nodig om esthetische, keramische restauraties te voorzien met een gunstige lange termijn prognose. Dit gaat over pre-prothetische behandelingen, preparatie, afdrukname, tijdelijke voorzieningen, tandtechnische voorbereiding en adhesief bevestigen. Doorheen zijn verhaal staat Alexander zowel stil bij de conventionele als digitale mogelijkheden. 

Accrediteringseenheden: 10 Deelgebied 7 erkenningsnummer: 20011881Rafaël Michiels – Endodontie voor de algemene praktijkRafaël Michiels studeerde in 2006 af als algemeen tandarts aan de Universiteit Gent, België. In 2009 behaalde hij zijn ManaMa in de endodontologie aan de Universiteit Gent. Van 2006 tot 2012 werkte hij parttime als endodontoloog in de verwijspraktijk voor endodontologie van Leen Rosiers in Turnhout. Van 2009 tot 2012 werkte hij parttime als endodontoloog in de verwijspraktijk voor parodontologie van Eric Thevissen en Francis van Enis in Hasselt. Sinds 2013 werkt hij fulltime als endodontoloog in zijn eigen verwijspraktijk voor endodontologie. Ondertussen is de praktijk uitgegroeid tot een groepspraktijk met 3 andere endodontologen. Hij is auteur van verschillende klinische en wetenschappelijke artikelen en geeft lezingen en workshops zowel nationaal als internationaal. Hij is lid van verschillende vakverenigingen.


Korte inhoud:

Hedendaagse endodontologie kan soms lastig zijn en een hele uitdaging voor de algemene tandarts. Soms is de casus zelf heel moeilijk, soms ziet de tandarts door het bos de bomen niet meer. Welke aanpak moet ik volgen? Welke vijl is de juiste? Waarom lukt het me de ene keer wel en de andere keer niet?

Dikwijls leidt dit tot frustraties. Aan de hand van het protocol dat ik gebruik in mijn eigen praktijk, zal ik aantonen dat een goede planning en een simplificatie van je werkwijze de sleutels zijn tot succes. Ook zal er ingegaan worden op casus-selectie en diagnostiek. Het doel van de lezing is aan te tonen dat de meeste gemakkelijke en gemiddelde gevallen perfect en zonder kopzorgen kunnen uitgevoerd worden door de algemene tandarts.


Accrediteringseenheden: 10 Deelgebied 4 erkenningsnummer: 20011777

Dagindeling 

13.30-14.00:  Inschrijving en onthaal

14.00-15.30: Lezing Rafaël Michiels

15.30-16.00:  Pauze

16.00-17.30: Lezing Alexander Declerck

20 AE eenheden aangevraagd in de deelgebieden 4 en 7


-->

Routebeschrijving:
Gezien de tweede golf van Covid-19 ons land heel sterk raakt en uit  bezorgdheid voor de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers hebben wij besloten om deze bijscholing niet te laten doorgaan.