CPR en Reanimatie: Medische noodsituaties in de THK praktijk - 23 september 09.00 - 18.00 uur

De tandarts kan in de dagelijkse praktijk plots geconfronteerd worden met medische urgenties. De patiënt is van mening dat de tandarts in staat moet zijn om dit tijdig te herkennen, eerste hulp te bieden en reanimatie te starten indien nodig. De tandheelkundige literatuur spreekt meer en meer over simulatietraining in medische urgenties: de patiënt met hartklachten, de anafylactische shock, astma aanval, herseninfarct of ‘stroke’,… Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van hartstilstand door een systematische benadering van de acuut zieke patiënt via het ABCDE protocol (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de aard en incidentie van medische urgenties in de tandartspraktijk, systematische benadering en de eerste hulp die de tandarts hier kan bieden. COVID19 heeft de reanimatie protocollen in snel tempo veranderd; bescherming van de hulpverlener is nu nog meer aan de orde. Bovendien leggen de nieuwste richtlijnen (eind 2020) nieuwe accenten. We tonen u waar je relevante digitale informatie vindt over reanimatie en tonen enkele educatieve video’s; de cursist krijgt de gelegenheid om te oefenen. Experten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen of op een aantal items dieper in te gaan.

Accreditering goedgekeurd 40 AE DG 1  erkenningsnummer 21004210

 Sprekers

Marc Coppens

 

Prof. dr. Marc Coppens studeerde af aan de Universiteit Gent als doctor in de Genees-, heel- en verloskunde en volgde de opleiding tot geneesheer Specialist in Anesthesie en Reanimatie. Hij is Kliniekhoofd op de dienst Perioperatieve Geneeskunde, Afdelingshoofd Chirurgisch Dagziekenhuis en Docent aan de Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen. Prof. Coppens is verantwoordelijk voor het onderdeel reanimatie in o.a. de opleiding Geneeskunde, Tandheelkunde, Revalidatie en Kinesitherapie.

Sandrine Herbelet

Dr. Sandrine Herbelet studeerde af aan de Universiteit Gent als Dierenarts in 2004. Zij werkte gedurende 8 jaar in de diergeneeskundige praktijk, het onderzoek en onderwijs. Na  vele aanvullende opleidingen maakte Sandrine de overstap naar de humane geneeskunde in 2012. Sedertdien is ze werkzaam in het Universitair Ziekenhuis in Gent, als lesgeefsters is ze verbonden aan de Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen en geeft praktisch onderricht aangaande EHBO en reanimatie aan vele honderden studenten. Als onderzoekster is ze verbonden aan het laboratorium voor Neuropathologie. Ze kreeg reeds verschillende wetenschappelijke onderscheidingen voor haar werk over spierziekten en zit in de laatste rechte lijn naar een proefschrift over dit onderwerp.

Björn Heyse

Prof. dr. Björn Heyse studeerde af als arts aan de UGent in 2003. In 2008 behaalde hij de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in Anesthesie en Reanimatie. Sindsdien werkt hij als staflid aan de dienst voor Anesthesiologie en Perioperatieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent, waar hij zich toelegt op de anesthesie voor abdominale, thoraco-vasculaire en neurochirurgie. Bjorn heeft een bijzondere expertise in de anesthesie voor transplantatie chirurgie. Hij doctoreerde in 2017 over Farmacologie van anesthetica. Hij is als fervent duiker in het bezit van meerdere reddersdiploma’s en instructeursdiploma’s en sterk geïnteresseerd in Hyperbare geneeskunde en Duikgeneeskunde. Hij doceert reanimatie en EHBO aan de studenten Lichamelijke Opvoeding van UGent.


Dagindeling 

08.30 u – 09.00 u: Inschrijving en onthaal deelnemers

 

14.00 u – 15.30 u: Medische urgenties in de tandartspraktijk: Prof. Dr. Marc Coppens

09.00 u – 10.30 u: : Reanimatie van de volwassene: Prof. dr. Björn Heyse

 

15.30 u – 16.00 u: Koffie-en/of theepauze

 

10.30 u – 11.00 u: Koffie-en/of theepauze

 

16.00 u – 17.30 u: Praktische oefeningen op fantoompoppen en vragenronde;

11.00 u – 12.30 u: Reanimatie van het kind: Dr. Sandrine Herbelet

 

 

17.30 u: afsluitende receptie

 

12.30 u – 14.00 u: Lunch

 

 


Routebeschrijving:
LOCATIE: BluePoint Brussel

A. Reyers Laan 80, 
1030 Brussel
Mits aanwezigheid van de tandarts, staat deze wetenschappelijke dag ook open voor assistenten en mondhygiënisten.