Individueel Aanwezigheidsblad 2018 en accreditering 2017
 
Aangemaakt op: 2018-01-18
Uw forfaitair accrediteringshonorarium: insturen van uw individueel aanwezigheidsblad vůůr 31 maart 2017!

Het is de Stuurgroep kwaliteitspromotie die beslist over uw individuele accreditering op basis van:

  • Uw individueel aanwezigheidsblad 2017 dat u vóór 31 maart 2018 opstuurt aan de heer voorzitter van de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, Tervurenlaan 211, 1150 BRUSSEL. Daar de accreditering persoonlijk is, moet het Individuele Aanwezigheidsblad 2018 individueel en aangetekend opgestuurd worden.

·         De gegevens die de organisatoren van de opleidingen en de ‘peer reviews’ online hebben doorgestuurd. 
Als u aan de 
accrediteringsvoorwaarden voldoet, dan kent de stuurgroep u de accreditering toe en wordt het accrediteringshonorarium op de bankrekening gestort die u via de onlineapplicatie MyRiziv  hebt vermeld. Dat honorarium blijft behouden en kan niet worden teruggevorderd tenzij achteraf zou blijken dat u niet aan de voorwaarden voldoet.

Download documenten :
2017
2018
Terug naar overzicht