Urgentiesupplementen bij dringende tandzorg geschrapt !
 
Aangemaakt op: 2018-01-31
 
 
Ten gevolge van het Akkoord 2017-2018 zullen vanaf 1 februari 2018 de urgentiesupplementen voor dringende tandzorg geschrapt worden. We herinneren er u aan dat er voor de uitvoering van dit Akkoord geen bijkomend budget voor tandzorg ter beschikking werd gesteld en om de (povere) indexering van een deel (!) van de nomenclatuur te bekostigen, hebben een deel van de tandartsvertegenwoordigers deze schrapping aanvaard. Een nuloperatie dus, want wat u kreeg aan indexatie, verliest u aan supplementen (en andere besparingsmaatregelen). VBT heeft zich hier steeds tegen verzet maar vond geen steun bij de andere tandartsenvertegenwoordigers.
Wat is het ?
Een urgentiesupplement attesteert u als tandarts bij bepaalde dringende vergoedbare behandelingen of een raadpleging die noodzakelijk is buiten de normale praktijkuren. Vb de wachtdienst. Urgentiesupplementen kunnen voortaan slechts met enkele verstrekkingen samengaan.
Wanneer is een urgentiesupplement terugbetaald?
1. Voor tandzorg aangevraagd en uitgevoerd worden tijdens de volgende dagen en tijdsintervallen:
o ’s nachts van 21 tot 8 u
o op een zaterdag, zondag of een feestdag van 8 u tot 21 u
o op een brugdag van 8 u tot 21 u, tijdens een georganiseerde wachtdienst.
De feestdagen zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.
2. Voor tandzorg die aan volgende voorwaarden voldoet:
o De patiënt heeft dringende verzorging nodig.
o Uitstel is niet mogelijk.
o De tandartspraktijk is op dat moment niet open. Hier geldt een uitzondering indien de tandarts in een georganiseerde wachtdienst werkt.
Indien u op vb vrijdag een patiënt inplant op zaterdagvoormiddag, dan is er geen sprake van dringende verzorging en mag geen supplement worden aangerekend.

Welke urgentiesupplementen bij tandheelkundige behandelingen?
Er zijn  2 urgentiesupplementen voorzien voor urgente terugbetaalbare behandelingen.
Sinds 1 februari 2018 hangt het attesteren van de urgentiesupplementen niet langer af van de betrekkelijke waarde van de urgente tandzorg. U kunt ze voortaan slechts bij de volgende verstrekkingen aanrekenen: sommige extracties, de panoramische radiografie in geval van extern oro-faciaal trauma, de eerste intrabuccale radiografie en het intrabuccaal insnijden van het abces van dentale oorsprong.
Omschrijving verstrekking: Nomenclatuurnummers Urgentiesupplementen
Extracties 374850-374861,
374872-374883,
304850-304861,
304872-304883,
304894-304905,
304916-304920 389631-389642
(+23 euro)
Panoramische radiografie in geval van extern oro-faciaal trauma 377274-377285,
307274-307285 
Eerste intrabuccale radiografie 377031-377041,
307031-307042 389653-389664
(+14 euro)
Intrabuccaal insnijden van het abces van dentale oorsprong 317192-317203 
Wondhechting bij nabloeding na een vergoedbare extractie 374931-374942
304931-304942 
Een voorbeeld ter verduidelijking:
In urgentie verzorgt u bij een patiënt een pijnlijke caviteit en neemt u 1 RX. Op het getuigschrift voor verstrekte hulp attesteert u de nomenclatuurnummers 304371 en 307031.
Enkel de intrabuccale radiografie staat toe om bijkomend het urgentiesupplement 389653 te attesteren op het getuigschrift. Voor nomenclatuurnummer 304371 dient u het conventietarief toe te passen tijdens de georganiseerde wachtdienst.
In urgentie dient zich een patiënt aan met een glazuur-dentine fractuur op tanden 1.3/1.2 en een glazuur-dentine fractuur op tand 4.2. U neemt 2 RX. Enkel de intrabuccale radiografie staat toe om bijkomend het urgentiesupplement 389653 te attesteren op het getuigschrift. Voor herstel van de tanden door middel van vlaksvullingen en de 2de RX dient u de conventietarieven toe te passen tijdens de georganiseerde  wachtdienst.

VBT vindt het ongehoord dat tandartsen tijdens de georganiseerde  wachtdienst definitieve behandelingen moeten verrichten aan conventietarieven. Wachtdiensten vergen veel familiale inspanningen en brengen extra praktijkkosten met zich mee. Het is voor ons niet meer dan normaal dan dat de nomenclatuur in correcte honoraria en supplementen voorziet. 
Welke urgentiesupplementen bij tandheelkundige raadplegingen?
De raadpleging vindt plaats: Uw patient is: Urgentiesupplementen
op zaterdag, op zondag, op een feestdag of tijdens een georganiseerde wachtdienst op een brugdag tussen 8 en 21 u jonger dan
18 jaar 371055-371066
 vanaf
18 jaar
of ouder 301055-301066
’s nachts tussen 21 en 8 u jonger dan
18 jaar 371070-371081
 vanaf
18 jaar
of ouder 301070-301081

VBT raadt de tandartsen dan ook aan zich tijdens de georganiseerde  wachtdiensten te beperken tot noodbehandelingen (= het urgente karakter van de situatie), dewelke tot doel hebben urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen.
Bij gebrek aan correcte honoraria voor deze dienstverlening, kan enkel een minimale basiszorg worden aangeboden.
Terug naar overzicht