VBT vraagt verlenging financiŽle tussenkomst persoonlijke beschermingsmaterialen tandartsen.

De tijdelijke maatregel die door het Verzekeringscomité werd goedgekeurd eind juni 2020 , dewelke voorzag in een financiële tussenkomst voor tandartsen (en andere zorgverleners) voor de meerkost van diverse bijkomende persoonlijke beschermmaterialen, loopt eind augustus 2020 ten einde.


De situatie blijft evenwel zorgwekkend en de bijkomende beschermmaterialen voor tandartsen dienen nog steeds gebruikt te worden. Hoewel de beschikbaarheid is toegenomen, blijft de hoge kostprijs voor deze bijkomende beschermmaterialen een aanzienlijke belasting voor de collega’s.


We zouden als beroepsvereniging dan ook willen pleiten voor een verlenging van de maatregel tot 31 december 2020. Diverse experten verwachten een nieuwe besmettingsgolf in het najaar en verhoogde waakzaamheid in onze sector blijft geboden.


Aangezien tandartsen geen supplement  mogen vragen voor de specifieke meerkost voor deze bijkomende beschermmaterialen, opgelegd door de Minister, wordt het bijzonder moeilijk voor (partieel)-geconventioneerde tandartsen om kostendekkend behandelingen te kunnen uitvoeren. 


Als er geen bijkomende ondersteuning komt, is de kans dan ook reëel dat eind dit jaar meer dan 40% van de tandartsen volledig zal deconventioneren. We vragen dan ook snel duidelijkheid over een eventuele verlenging van de financiële tussenkomst voor tandartsen.


VBT heeft dit laten agenderen op de volgende Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen (NCTZ) en het RIZIV verzocht dit verzoek in te willigen.