Webinars en Peer Review via teleconferentie mogelijk

Vanaf 1 december kunnen opleidingen op afstand of webinars georganiseerd worden. Eveneens in december en enkel in de maand december 2020 kunnen ook peer reviews georganiseerd worden via teleconferentie.

Om voldoende aandacht te behouden is de toegestane duur van een geaccrediteerd webinar maximaal 1u30, en wordt slechts één webinar per dag en per deelnemer in aanmerking genomen en maximaal 3 webinars per kalenderjaar. Enkel livesessies worden in aanmerking genomen voor accreditering in 2021 (Dit zijn sessies die interactie mogelijk maken)  en dus geen vooraf opgenomen sessies of een e-learning systeem (learning on demand). Deze worden nog niet in aanmerking genomen voor de accreditering.

Voor de daadwerkelijke registratie van de controle op het deelnemen, wordt tijdens de bijscholing meerdere keren gebruik gemaakt van een aanwezigheidscontrolesysteem.

VBT is bijzonder tevreden hierover en dankt de Stuurgroep om in te gaan op onze oproep om versneld webinars toe te staan in het accrediteringssysteem.

VBT zal dan ook in de maand december een aantal webinars en peerview sessies organiseren. Kijk regelmatig op de VBT website (AGENDA) voor verdere info.