Update Covid 19 vaccinatie 19 februari 2021

Ik ben zorgprofessional en word binnenkort eventueel al gevaccineerd

Jouw uitnodiging

Je wordt persoonlijk uitgenodigd om je aan te melden in een vaccinatiecentrum. Die uitnodiging komt per brief en eBox. Activeer hiervoor eerst je eBox via https://burgerprofiel.vlaanderen.be. Je ontvangt de uitnodiging ook per sms en/of e-mail als we over die contactgegevens beschikken.

Voor de eerste groep zorgverleners zullen die vanaf de week van 15 februari verstuurd worden.

Je zal gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum gelinkt aan jouw woonplaats.

Welke beroepsgroepen worden eerst gevaccineerd ?


Waar staat de volledige lijst van zorgprofessionals ?

Sta ik op de lijst om gevaccineerd te worden ?
Om na te gaan of je als zorgverlener bent opgenomen in de lijst van een bepaalde doelgroep, kan je kijken op de ‘Sta ik op de lijst’-tool.
In aanvangsfase is de lijst enkel voor de eerste groep (EG) zorgprofessionals volledig. Als je niet tot die EG behoort, wacht dan tot 1 maart om na te gaan of je op de lijst staat. Medewerkers richten zich bij vragen hierover tot hun werkgever.

Voor de andere beroepsgroepen worden 'liaisons' aangeduid. Zij zullen beoordelen of er nog personen toegevoegd moeten worden en dus uitgenodigd moeten worden voor vaccinatie.

De contactgegevens van je liaison vind je via dit overzicht.

Wat is een liaison ?
De liaisons of contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor vragen van jouw beroepsgroep en om te signaleren indien jouw naam zou ontbreken op de lijst en je dus uitgenodigd moet worden voor vaccinatie. Er zijn 17 liaisons per eerstelijnszone.

 sommige liaisons zijn verantwoordelijk voor hun eigen beroepsgroep
 anderen voor een cluster van beroepsgroepen
 sommige beroepsgroepen hebben geen liaison, maar wel een provinciale of Vlaamse contactpersoon.

Hiervoor werkt de liaison samen met de populatiemanager van je eerstelijnszone.

Keuzemogelijkheden – sta ik op de lijst ?
Ja 🙂

 • Vind je uitnodiging in je eBox/post/email https://burgerprofiel.vlaanderen.be/ 
  Tip : firefox of chrome gebruiken. Chrome zou best werken. Explorer wordt niet ondersteund.
 • Ik kreeg een uitnodiging: Registreer je vaccinatie met behulp van de registratietool
 • Ik kreeg geen uitnodiging: Nog even geduld. In functie van de vaccins word je nog uitgenodigd
Neen 😕

ik ben zorgprofessional EG (eerste groep) en ik denk dat ik er wel op hoor te staan: KLIK HIER
 • Contacteer je liaison van de ELZ (Eerstelijnszone) waar je werkt - vind deze persoon via deze link : https://vivel.be/liaisons/
 • Motiveer waarom je denkt dat je recht hebt op een vaccinatie, toon aan dat je een actieve zorgprofessional bent in deze ELZ
 • Geef je voornaam, naam Rijksregisternummer, beroepsgroep, mailadres, gsm nummer, domicilie en werkadres door
 • Indien je liaison akkoord gaat, wordt je toegevoegd aan de lijst.
 • Een populatiemanager dient dit nog goed te keuren.
 • Bij goedkeuring > Bevestigingsmail
 • Bij het niet goedkeuren van de aanvraag > Je krijgt een automatische mail dat je aanvraag niet is goedgekeurd. Je krijgt jouw uitnodiging in een andere fase.


Neen 😕

ik behoor niet tot de EG (eerste groep) zorgprofessionals die gevaccineerd zal worden en ik denk in aanmerking te komen voor prioritaire vaccinatie -> De namenlijsten zijn definitief vanaf 01/03. Nog even geduld en kijk later nog eens opnieuw.

Succes en dank je wel alvast aan wie zich laat vaccineren !Update 16 februari 2021

COVID-19 en het vaccin

Professor dr. Pierre Van Damme (vaccinoloog Universiteit Antwerpen en lid van de taskforce vaccinatie) informeerde tijdens een webinar op dinsdag 16 februari de tandartsen over het COVID-19-vaccin.

Is er licht aan het einde van de tunnel? We zijn alvast op goede weg en kunnen hopen op een beter 2021, nu er vanaf deze maand gestart wordt met de COVID-19-vaccinatie van tandartsen, een belangrijke stap om het coronavirus (SARS-CoV-2) onder controle te krijgen. 

Nu de vaccinaties er zijn en er in de media een heleboel desinformatie wordt verspreid, is een degelijke informatiecampagne noodzakelijk. Daarom nodigden wij professor dr. Pierre Van Damme uit voor een webinar voor de tandartsen over vaccineren. We planden dit reeds geruime tijd geleden. 

Op heden is het onderwerp niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse nieuwsberichtgeving.

Informeren en sensibiliseren

Sensibilisering is een onderschatte factor om misvattingen en lacunes weg te werken met betrekking tot het vaccin. Door deze te verhelderen kan men een hogere vaccinatiegraad bekomen bij de bevolking, de tandartsen en de patiënten. 

Gedurende het anderhalf uur durende webinar gaf professor Van Damme uitleg over de ontwikkeling en de effectiviteit van het vaccin. Nadien konden vragen gesteld worden. Voor de honderden deelnemers werd het een boeiende uiteenzetting die een volledig beeld gaf van waar het COVID-vaccin voor staat.

Beste collegae,
 
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft op 15/02/21 deze nieuwe tool (https://extern.departementwvg.be/staikopdelijst) gelanceerd om na te gaan of u al dan niet op de lijst staat van de personen die uitgenodigd zullen worden om prioritair gevaccineerd te worden. 

Indien u zich hierop niet terugvindt en meent toch recht te hebben op prioritaire vaccinatie kan u ons dit laten weten via infovaccinatie@tandartsen.vlaanderen 

Wij doen dan al het mogelijke om u zo snel mogelijk op de lijst te laten toevoegen. 

Met collegiale groeten,

VVT en VBT 
15-02-2021

Geachte collega,

We kijken al lang uit naar de vaccinatie die bijkomend bescherming kan bieden tegen een COVID-19 besmetting. De voorbije weken hebben onze beide beroepsverenigingen grote inspanningen geleverd om de vaccinatiecampagne van de overheid te ondersteunen.

Door meerdere factoren komt de vaccinatiecampagne moeizaam op gang in Vlaanderen. We willen u langs deze weg een stand van zaken geven:

 • Sinds vrijdag 12 februari ontvangen alle 95 vaccinatiecentra een beperkt aantal vaccins, om de vaccinatieketen te testen. Hiervoor worden eerstelijnszorgverleners van minder dan 55 jaar uitgenodigd. De lijsten hiervoor worden autonoom aangemaakt door de populatieverantwoordelijke van de vaccinatiecentra. VBT en VVT hebben hier totaal geen inspraak in. Momenteel wordt het hulppersoneel nog niet uitgenodigd.
 • Als er voldoende vaccins  beschikbaar zijn, begint de brede vaccinatiecampagne op 22 februari 2021. Het tijdstip van uw vaccinatie is vooral afhankelijk van de leveringen van de fabrikanten.
 • De brede vaccinatiecampagne zal alle tandartsen, hulppersoneel en mondhygiënisten omvatten. De uitnodigingen (inclusief de goedkeuring van de finale lijst) worden door het agentschap Zorg en Gezondheid voorbereid. VBT en VVT hebben hier totaal geen inspraak in.
 • De uitnodigingen worden per post, mail en SMS verstuurd, niemand is verplicht om in te gaan op de uitnodiging. Als een eerste uitnodiging genegeerd wordt zal de prioriteit vervallen en volgt nog een tweede uitnodiging voor de vaccinatie van de brede bevolking. Hou er rekening mee dat de uitnodigingen en de vaccinatie gebeuren op basis van domicilieadres, zowel voor de tandartsen als het hulppersoneel.
 • Op geen enkel ogenblik zal men kunnen kiezen welk vaccin toegediend wordt. Het is de Federale Taskforce Vaccinatie die autonoom beslist welk vaccin aan welke doelgroep wordt toegediend. Dit gebeurt op basis van beschikbaarheid, wetenschappelijke evidentie, ... VBT en VVT hebben geen enkele inspraak voor wat betreft de keuze van vaccin voor de sector mondzorg. Het is de overheid die beslist!
We beseffen ten zeerste dat de onduidelijkheden,  de moeilijke werkomstandigheden, … bij velen van ons onzekerheid en onvrede  veroorzaken. Het feit dat tandartsen met AstraZeneca gevaccineerd worden, lokt heel wat reacties uit. We hebben daar veel begrip voor en nemen deze terechte bezorgdheid mee in het continue overleg dat we met de betrokken instanties hebben.

We vernemen via onze wetenschappelijke contacten dat het AstraZeneca vaccin naar alle waarschijnlijkheid eind deze maand ook voor 55-plussers toegestaan wordt, op basis van nieuwe resultaten uit USA en UK. De enige reden waarom de EU het nu nog niet toelaat is omdat er te weinig deelnemers boven de 55 jaar betrokken waren bij de eerdere studies. De doeltreffendheid van het AstraZeneca vaccin 21 dagen na de eerste vaccinatie ligt dicht bij de andere vaccins voor wat betreft ernstig ziek worden en hospitalisatie. De neveneffecten zijn voor de drie vaccins gelijklopend en verdwijnen na een paar dagen inname van paracetamol.

Wat de doeltreffendheid is van de huidige gebruikte vaccins tegen nieuwe mutaties, alsook wat de beschermingsgraad zal zijn van vaccins die nog zullen erkend worden, is momenteel onduidelijk.

Verder moeten we nog benadrukken dat alle geldende beschermings- en quarantainemaatregelen momenteel tot nader order moeten opgevolgd  worden, ook door de gevaccineerden. Deze richtlijnen worden momenteel herbekeken door Sciensano. We houden u hiervan op de hoogte.

We blijven in nauw contact met alle deskundigen en instanties om de best mogelijke bescherming te bekomen voor tandartsen, die gezien hun professionele activiteiten intensief worden blootgesteld aan een mogelijke COVID-19 besmetting.

We leven in uiterst moeilijke en gespannen tijden. Hopelijk kan de brede vaccinatie van de tandartsen starten op 22 februari en zijn er voldoende vaccins ter beschikking zodat tegen half maart alle collegae die dit wensen gevaccineerd zijn.

Met collegiale groeten,

Philippe Decroock                   Frank Herrebout
Voorzitter VVT                         Voorzitter VBT

Meer wetenschappelijke onderbouw, kan u vinden via volgende links:

Document Dirk De Wolf, Administrateur-generaal bij Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid
Powerpoint Pierre Van Damme, vaccinoloog / Dirk Ramaekers, voorzitter Federale Taskforce Vaccinatie

 
 


- Meer informatie over de vaccins kan u vinden op www.laatjevaccineren.be en www.sciensano.be
Specifieke informatie voor de zorgprofessionals uit de eerste lijn vindt u op https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn.

FAQ Covid-19 vaccinatie mondzorg 

- Pierre Van Damme: ‘Alle vaccins in ons land zijn bijzonder werkzaam, ook tegen Britse variant

- In het VBT webinar van 16 februari zal Prof. Pierre Van Damme, vaccinoloog aan de Universiteit Antwerpen en lid van de taskforce vaccinatie heel wat vragen beantwoorden en terechte bekommernissen van onze tandartsen aanpakken. Via deze link komt u op de website van VRT waar hij alvast als voorsmaakje enkele topics kort behandelt.
FAQ Covid-19 vaccinatie mondzorg 

 

Wanneer zal ik gevaccineerd worden?

De startdatum voor de sector mondzorg is verschoven naar de week van 22 februari 2021.

 

Waar zal ik mijn vaccin krijgen?

Iedereen zal gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum van het domicilieadres.

 

Kan ik mij nog registreren om een prioritair vaccin te krijgen?

Wij bezorgden op 5 februari de gegevens van de geregistreerde tandartsen, mondhygiënisten en assisterend personeel aan de overheid. Momenteel kunnen aanvullende registraties nog worden meegedeeld via infovaccinatie@tandartsen.vlaanderen

 

Welk vaccin zullen wij krijgen? 

Er worden momenteel onvoldoende Pfizer en Moderna vaccins geleverd. Vanaf 22 februari zijn er  voldoende Astra Zeneca vaccins beschikbaar die aan de zorgverleners jonger dan 55 jaar worden toegediend. De oudere zorgverlener krijgt een ander vaccin.

 

Moet ik mij laten vaccineren als ik mij geregistreerd heb?

Door de registratie ontvangt u een uitnodiging tot vaccinatie. Dit is geen akkoord over het al dan niet gevaccineerd willen worden. Dat kan u beslissen bij ontvangst van de uitnodiging.

 

Door wie zal het vaccin toegediend worden?

De vaccinaties zullen toegediend worden door personen die daartoe gemachtigd zijn.

 

Krijgen we een bewijs van de vaccinatie?

U krijgt bij een 1ste vaccinatie het bewijs en een afspraak voor de 2de vaccinatie. Ook via https://www.vaccinnet.be/ zal u uw vaccinatie kunnen terugvinden.

 

Ik ben zwanger, is het aangewezen om te vaccineren? Zijn er aanbevelingen?

De Hoge Gezondheidsraad heeft hierover zeer recent een advies geformuleerd: Advies 9622 - Vaccinatie tegen COVID-19 bij de zwangere vrouw | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Voor persoonlijk advies neemt u best contact op met uw huisarts en/of gynaecoloog.

 

Ik ben zwanger en laat me nu niet vaccineren. Kan ik mij nu registreren en het vaccin laten zetten als ik bevallen ben?

U kan zich nu registeren, wanneer u de uitnodiging tot vaccinatie ontvangt van de overheid bent u niet verplicht hierop in te gaan, u zal dan later terecht komen in de categorie ‘algemene bevolking’.

De Hoge Gezondheidsraad heeft hierover zeer recent een advies geformuleerd: Advies 9622 - Vaccinatie tegen COVID-19 bij de zwangere vrouw | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

 

Ik wil mij niet laten vaccineren. Moet ik dit ergens melden?

U hoeft dit nergens te melden. Wanneer u de bevraging niet invult, zal u niet uitgenodigd worden als eerstelijnszorgverlener. Uw vaccin aan iemand anders geven zal niet kunnen gezien gevaccineerd wordt op vertoon van e-ID.

 

Vragen over de vaccinatie? Contacteer infovaccinatie@tandartsen.vlaanderen