Webinar "Van fluorideadvies tot gewenst gedrag" met Prof. Martens (UGent) en Dr. Duijster (ACTA)

Het webinar start op 18 mei om 19.30 uur en loopt tot 21.00 uur. Twee eminente sprekers behandelen het onderwerp in twee lezingen.

Prof. dr. Luc Martens
Naar een optimaal Fluorideadvies

Naast een opfrissing van wat fluoride doet wanneer dit topicaal aangebracht wordt op gebitselementen zal er bijzondere aandacht besteed worden aan lage en hoge concentraties alsook de chronische intoxicatie (i.e. fluorosis). Voor dagelijks gebruik is er een gericht fluorideadvies nodig. Voor Vlaanderen bestaat dat reeds sedert 1994 en nationaal sedert 2011. Dat nationale advies is gebaseerd op de adviezen van de European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) die een eerste advies uitbracht in 2000 en een update in 2009.  Sedert die tijd werd er heel wat gepubliceerd en vond de EAPD het nodig zijn advies te optimaliseren in 2019. Binnen deze lezing zal het verschil toegelicht worden met de vorige adviezen dat vooral een impact heeft op de concentratie fluoride in kindertandpasta’s. Het meest recente advies zal ook getoetst worden aan de verschillende beschikbare middelen op de markt en hun indicatie. 

Dr. Denise Duijster
Uitdagingen voor ouders bij het tandenpoetsen: hoe kunt u helpen?

Tandenpoetsen met fluoridetandpasta is van groot belang voor de preventie van cariës bij kinderen. Dit lijkt redelijk eenvoudig. Toch is het voor veel ouders een uitdaging om de adviezen in praktijk te brengen. Hoe kunt u hierbij helpen? 
In deze lezing leert u welke barrières ouders kunnen ervaren bij het tandenpoetsen bij kun kind, en wordt besproken hoe gezinsfactoren een goede zelfzorg in de weg kunnen staan. Vervolgens komt aan bod hoe u met ouders in gesprek kunt gaan om deze barrières weg te nemen. Hierbij maakt u kennis met gesprekstechnieken en principes uit de opvoedkunde die kunnen worden toegepast om poetsgedrag van kinderen te verbeteren. 


Met dank aan