Hulp gevraagd voor vaccinatiecentra

Binnenkort schakelt de vaccinatiecampagne nogmaals een versnelling hoger.  Tijdens de maand juni worden er meer dan 700.000 vaccins per week geplaatst.   De logistieke organisatie is enorm en veel tandartsen engageerden zich reeds om mee te werken in de vaccinatiecentra.  Wij wil u hiervoor uitdrukkelijk bedanken!

Sommige vaccinatiecentra signaleerden dat het moeilijk is om voorbereiders en verdunners te vinden om de enorme massa aan vaccins te prepareren.  Het zou deze vaccinatiecentra enorm helpen indien er vanuit de tandartsengroep extra voorbereiders en verdunners zich aanmelden via www.helpdehelpers.be .

Bent u bereid een van de geëngageerde voorbereiders en verdunners te worden om mee te helpen om de vaccinatiecampagne op snelheid te brengen en te houden, meld u dan zo spoedig mogelijk aan op www.helpdehelpers.be

Ter garantie van de activiteiten die worden aangeboden in een vaccinatiecentrum en de risico’s die daarmee gepaard gaan, werd door Ethias een gratis verzekeringsdekking uitgewerkt. Deze verzekering heeft als doelstelling de entiteiten die belast zijn met de organisatie van de COVID-19 vaccinatie én iedereen die in het kader hiervan wordt aangesteld, ongeacht zijn statuut, de nodige waarborgen te bieden.  Belangrijk hierbij is dat de aanstelling als tandarts-vrijwilliger conform is aan de Wet 6 november 2020. Daarenboven moet bevestigd worden dat hij als vrijwilliger aangesteld is. Indien de tandarts als zelfstandige is aangesteld, is er geen volledige dekking. Lees hieronder de volledige toelichting over deze gratis dekking.

 


Download documenten :