Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst EconomieOp 27 februari 2020 werden VBT en VVT samen uitgenodigd door de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie. Daar werd meegedeeld dat bij de tandheelkundigen controles zullen uitgevoerd worden betreffende de naleving van een reeks precontractuele informatieverplichtingen, alsook de correcte en volledige inschrijving in de KBO. Andere vrije beroepen zoals notarissen, architecten en kinesitherapeuten werden de voorbije jaren reeds gecontroleerd.

Ten gevolge de corona crisis werden deze controles uitgesteld van 2020 naar 2021. Op vraag van de Economische Inspectie informeren wij u hiermee preventief over de verschillende aspecten van dit onderzoek.

Om een verzorgingscontract rechtsgeldig af te sluiten, moet de patiënt voorafgaand volgende informatie kunnen doornemen:

 • Naam tandarts
 • RIZIV-nummer
 • Bijzondere Beroepstitel: Algemeen Tandarts, Tandarts-Specialist in de Orthodontie of Tandarts-Specialist in de Parodontologie
 • KBO-nummer en rechtsvorm van de rechtspersoon of natuurlijk persoon die zorgen aanbiedt
 • Adres maatschappelijke zetel van rechtspersoon
 • Adres van de praktijk
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: naam en adresgegevens
 • De bevoegde toezichthoudende autoriteiten: 
  - Erkenning bijzondere beroepstitel tandarts: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert II-laan 35 bus 38, 1030       Brussel
  - Visum: uitgereikt door FOD Volksgezondheid, Galileelaan 5/02, 1210 Brussel
  - Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
 • Telefoonnummer en eventueel e-mailadres voor doorgeven van administratieve gegevens. Medische gegevens mogen niet naar dit mailadres gestuurd worden.
 • Geconventioneerd, deels of niet – geconventioneerd
 • Informatie over de aangerekende honoraria
Om u te helpen de nodige informatie bekend te maken hebben we een voorbeeld affiche opgesteld.

Beschikt u over een website en/of sociale media? Dan moeten de gegevens daar ook op geplaatst worden.

Wat de informatie over de aangerekende honoraria betreft, aanvaardt de Financiële Inspectie dat we geen “menukaart” kunnen uithangen omdat we geen homogene diensten aanbieden. Wel moet de patiënt individueel steeds ingelicht worden over de behandeling en de bijhorende kosten.

Indien er op de website geen e-mailadres wordt vermeld moet de contactmogelijkheid via een contactformulier voorzien worden. Dit formulier moet een ontvangstbevestiging genereren. Een ontvangstbevestiging type ’do not reply’ mag niet gebruikt worden. Er moet ook mogelijkheid zijn om bijlagen bij het contactformulier te voegen.

Alle wijzigingen rond de inschrijving van uw activiteit in de KBO (adres vestigingseenheid, maatschappelijke zetel, contactgegevens, stopzetting activiteit, etc.) geeft u door aan uw ondernemingsloket. Sommige wijzigingen, zoals het adres van uw vestigingseenheid, kunt u gratis zelf wijzigen via de toepassing My Enterprise.
Indien u werkzaam bent op verschillende plaatsen, dienen de verschillende vestigingseenheden ook geregistreerd te zijn in de KBO.

Wij raden u ten slotte aan de guidelines rond dit onderwerp door te nemen die werden opgesteld door de FOD Economie.


We zijn ons bewust van de administratieve last die dit alles meebrengt. We hopen u hiermee de nodige informatie te hebben gebracht om bij een controle problemen te voorkomen.

Philippe Decroock         Frank Herrebout
Voorzitter VVT               Voorzitter VBT
 Download documenten :