Project 56 “mondhygiënisten” uit de startblokken!

“Mondhygiënisten”, het proefproject artikel 56 om deze nieuwe beroepsgroep te integreren in het gezondheidssysteem kan na maanden onderhandelen binnen de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen (NCTZ) doorgestuurd worden naar het verzekeringscomité (VC) ter goedkeuring. 
Zoals bekend verliepen de onderhandelingen moeizaam. Vandaag werd het eindvoorstel ter stemming voorgelegd aan de leden van de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen.

De tandheelkundige beroepsverenigingen (VVT, VBT, SMD, CSD) waren unaniem akkoord met het eindvoorstel vanuit het Riziv. Ook de verzekeringsinstellingen schaarden zich uiteindelijk achter dit voorstel. Daarmee kan de volgende fase van het project ingaan. 

In totaal kunnen 80 full time teams tandartsen-mondhygiënisten deelnemen, en dit voor een periode van 9 maanden en voor minstens 16u/week.
De verdere voorwaarden voor deelname aan het project zullen binnenkort bekend gemaakt worden. Een selectiecomité zal op een “first come, first served” basis de duo’s toelaten, mits ze voldoen aan de voorwaarden.

De wetenschappelijke evaluatie van dit proefproject zal gebeuren door een universitaire equipe bestaande uit vertegenwoordigers van de Universiteit Gent, ULB en Universiteit Luik.

Met deze pilootstudie van 9 maanden welke van start gaat op 1/10/2021, wenst de overheid informatie te verzamelen op niveau van de mondhygiënist, de tandarts en de patiënt om nadien de mondhygiënisten eindelijk hun plaats te geven in het mondzorgteam.