VBT-Visie op de tandheelkunde 2020
De VBT-visie 2020 werd gelanceerd op de proclamatie UGent 2013.

Met deze visie geeft de VBT invulling aan hoe wij denken over een aantal belangrijke domeinen in de tandheelkunde in België. Aan de basis voor het opstellen van dit visiedocument ligt onze permanente bezorgdheid voor de situatie van de tandheelkunde in ons land en voor de manier waarop de tandarts zijn/haar beroep kan uitoefenen. Uiteraard zijn we hierbij niet blind voor de impact die dit heeft op de mondgezondheid van de bevolking en op de openbare middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Als beroepsvereniging kunnen wij niet anders dan hiervoor aandacht hebben opdat nu en in de toekomst onze leden en collega’s hun beroep in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren. Door samen met de collega’s, de overheid en alle andere betrokken partijen (o.a. ziekenfondsen, onderwijs, ...) te werken aan deze toekomstgerichte visie, zullen we erin slagen om zowel voor de patiënt als de tandarts maar ook voor de maatschappij een aantrekkelijke situatie te creëren.

Download documenten :
VBT Visie op de tandheelkunde 2020