Wachtdienst = Macht
Met hun schrijven van 11 oktober 2013 toont het VVT zijn ware gelaat in het aanslepende verhaal van de wachtdienstorganisatie.

Zo is het duidelijk dat het  VVT elke vorm van dialoog weigert om te bewerkstelligen dat er een uniforme, transparante wachtdienstorganisatie voor tandartsen wordt gevormd.
De VBT blijft zoals steeds ijveren voor een ééngemaakte wachtdienst, maar losgekoppeld van de ledenbijdrage aan een beroepsorganisatie.
De oplossing in deze wachtdienstsoap ligt dus voor de hand, maar alle partijen moeten willen samenwerken.

Download documenten :
opschorting vvt-wachtdienst
VBT brief wachtdienst 2014
Persbericht 20-11-2013