MyCareNet
De opstart van MyCareNet voor tandartsen loopt niet van een leien dak.
Zoals reeds maanden geleden is aangekondigd, verdwijnt de SIS-kaart op 1 januari 2014 als drager van de verzekerbaarheidsgegevens betreffende de rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Met andere woorden, vanaf die datum zal niet langer gebruik kunnen worden gemaakt van de verzekerbaarheidsgegevens die op de SIS-kaart te lezen zijn. Geldige SIS-kaarten zullen echter voorlopig nog worden gebruikt als identificatiemiddel, bij wijze van alternatief voor de elektronische identiteitskaart (eID).
Om de verzekerbaarheid te kunnen controleren zou MyCarenet ook voor de tandartsen moeten actief zijn vanaf 01.01.2014, zoals voor de andere medische beroepen. Helaas is dit niet zo.
De overheid is van plan om MyCarenet voor de tandartsen pas in de loop van 2014 ter beschikking te stellen.
De softwareleveranciers zullen dus pas ten vroegste midden 2014 de nodige gegevens van de overheid ontvangen om het systeem in de programma's te kunnen verwerken, zodat na de testfases hopelijk tegen de zomer alles beschikbaar zal zijn voor de tandartsen.
Om deze periode te overbruggen heeft de overheid een portaalsite ontwikkeld waarop u de verzekerbaarheidgegevens manueel kan opvragen sinds 1 januari 2014 :
https://prod.mycarenet.be/portal/home.seam 
De zorgverleners kunnen er inloggen via hun elektronische identiteitskaart. Zodra zij zijn geïdentificeerd als zorgverlener krijgen zij inzage in de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt voor wie zij geneeskundige verstrekkingen in de derdebetalersregeling wensen te factureren.
Op dinsdag 7 januari heeft de VBT het niet-functioneren van deze portal aan het RIZIV gemeld. De nodige maatregelen zouden worden genomen voor een snelle activatie.