Overleg VBT-VVT ivm wachtdienstorganisatie
Op 17 januari 2014 was er een ontmoeting VBT en VVT over de toekomstige organisatie van de tandheelkundige transparante ťťn gemaakte wachtdienst Vlaanderen.
De vergadering verliep constructief en beide beroepsverenigingen wensen tot een overeenkomst te komen die een einde stelt aan de discussies van de voorbije jaren.
Er werd overeengekomen dat we zouden streven naar een uniforme, één gemaakte transparante wachtdienst vanaf 01.01.2015, die volledig in overleg georganiseerd wordt. Tussen 1 september 2014 en 31 december 2014 zal een overgangsperiode plaatsvinden.   
 
Het wordt een gezamenlijk beheerde wachtdienst  met daarom een postbus als adres, en een aparte rekening waarop VBT en VVT voor hun leden die wacht lopen 20  euro+ BTW bijdragen en ook niet-leden kunnen inschrijven. De huidige software van de VVT wachtdienst zou verder functioneren, inclusief het huidig telefoonnummer . Voor het call center zal naar goedkopere alternatieven gezocht worden, voor 2014 blijft de huidige regeling behouden. De briefwisseling zou ook neutraal zijn ttz geen logo’s (of de logo’s van beiden of specifiek wachtdienstlogo). Er zou naderhand geëvalueerd worden of de bijdrage 20 euro kan blijven, stijgen of dalen. De boekhoudkundige gegevens zijn door alle partijen raadpleegbaar.
De wachtdienstzones zouden gelijk blijven want er wordt in de nabije toekomst verandering verwacht tgv het invoeren van “de Zorgregio’s”, dus heeft nu veranderen weinig zin.
 
Voor 2014 engageert VBT zich , bij wijze van overgang, om degenen die bij hen inschreven  aan te sporen om in dit overgangsjaar in de VVT wachtdienstlijst opgenomen te worden. VBT zou nog nagaan of ze daartoe individuele storting zullen voorstellen of een algemene VBT storting zullen doen.  De namen en betalingen worden ten laatste eind februari doorgegeven zodat de wachtdienstbeurtrol voor september tot december 2014  begin maart kan bekend gemaakt worden aan de collegae en aan de PGC’s.
 
Het Land van Aalst zal op de hoogte worden gebracht van de evolutie van de gesprekken.
 
Tegen eind juni moet het samenwerkingsprotocol en het gemeenschappelijk wachtdienstreglement klaar zijn zodat we op 15 augustus gezamenlijk  de procedure 2015 kunnen starten.
 
Op 20 februari is er een tweede overlegvergadering gepland en deze zal ook bijgewoond worden door de vertegenwoordigers van de universiteiten.
Download documenten :
Herinnering FOD Volksgezondheid wettelijke verplichting deelname wachtdienst