Special Olympics summer Games Antwerp 2014
VBT vraagt uw steun en deelname aan het Special Smiles project!

Het Special Smiles-programma wil alle Special Olympics atleten de kans bieden op een mondonderzoek tijdens de Europese Spelen in Antwerpen ( Antwerp-Expo) van 15 tot 19 september 2014. Vanuit meer dan 30 landen zullen op dat ogenblik 1600 atleten deelnemen aan dit evenement.

Naast de screening van mond en tanden wordt ook op individuele basis aan voorlichting gedaan om de atleten op een juiste manier te leren poetsen en om hun aandacht te vestigen op het belang van een gezond dieet voor een gezond gebit. Hiermee wil Special Olympics (www.specialolympics.be) de atleten, ouders, coaches en begeleiders attent maken op het belang van een goede mondhygiëne en een globaal beeld krijgen van de actuele toestand van de mondgezondheid bij personen met een mentale beperking.

Het Special Smiles Belgium-project kan rekenen op een zeer breed gedragen samenwerkingsverband met de opleidingen tandheelkunde aan UGent, KULeuven, UCLouvain en WTB (werkgroep tandheelkunde voor personen met bijzondere noden VVT), VBT en de plaatselijke tandartsenverenigingen, waarbij de universiteiten en de beroepsverenigingen op een unieke manier samenwerken om de mondgezondheid van deze doelgroep te verbeteren.

Het Special Smiles-project kan de dagdagelijkse levenssituatie van de Special Olympics-atleten veranderen. Resultaten vanuit het Special Smiles-programma werden reeds gebruikt om RIZIV terugbetalingen te verbeteren! Deze screening activiteit is geaccrediteerd !

De VBT steunt dit initiatief van ganser harte en lanceert hierbij een warme oproep aan vrijwilligers om deel te nemen aan dit evenement op woensdag 17 september . De manier om uw klinische ervaring op een niet alledaagse en toch nuttige manier te gebruiken !

 

Heeft u interesse? Contacteer het VBT secretariaat op  contactsmiles@vbt.be