Enquête "Urgenties in de tandheelkunde"
Meten is weten!

Iedere tandarts krijgt frequent een vraag naar urgente zorg.  De sporadische klachten van patiënten over gebrekkige opvang van urgenties kunnen een aanleiding zijn voor de overheid om de organisatie van die opvang nog meer te reguleren.

VVT, VBT, de Diensten Tandheelkunde van  KULeuven en UGent hebben samen een stuurgroep opgericht om een gezamenlijk standpunt in te nemen in deze problematiek.

Daarom organiseren we samen deze grote enquête om een objectieve kwantificering te maken van alle urgenties. 

  • Dus zowel voor uw eigen patiënten als voor u onbekende patiënten

  • Dus zowel tijdens als buiten de normale praktijkuren

  • Dus zowel tijdens week-, weekend- en brugdagen

In deze bevraging verstaan we onder urgenties:
Iedere vraag naar dringende zorgverlening en/of advies buiten uw normale afsprakenschema.

Hiermee doen we een dringende oproep naar alle collegae om vanaf donderdag 29 mei tot en met zondag 15 juni per urgentie deze vragenlijst in te vullen.
Gelieve dit bij grote voorkeur te doen via de snelle en handige online versie . U vindt deze link op www.vvt.be en www.vbt.be.

U logt in door het woord occlusaal in te geven.

Wie absoluut niet anders kan, gebruikt de papieren versie in bijlage (zelf te kopiëren)
U stuurt die allemaal samen uiterlijk op 20 juni naar het VVT (Vrijheidslaan 61  1081  Brussel)  of de VBT (Franklin Rooseveltlaan 348/1 9000 Gent).

We rekenen er ten stelligste op dat u zal meewerken aan dit initiatief.

 
Stuurgroep wachtdienst Vlaanderen
Download documenten :
enquête "urgenties in de tandheelkunde"