Wachtdienst Vlaanderen Algemeen Tandarts
Het is eindelijk zover!

 

VBT en VVT hebben op donderdag 19 juni 2014 een akkoord bereikt voor een eengemaakte wachtdienst voor de algemeen tandarts.

De Wachtdienst Vlaanderen wordt geleid door een centrale Stuurgroep, paritair samengesteld door de 2 beroepsverenigingen. Bij de start is de voorzitter VVT, de penningmeester VBT.
De Stuurgroep beheert een neutrale rekening "Wachtdienst Vlaanderen" waarbij de VBT-leden en onafhankelijke tandartsen rechtstreeks hun bijdrage storten, de VVT stort de bijdragen in groep.

Het reglement zal in een gezamenlijke communicatie worden verzorgd.

Bij wisseling of wijziging van een wachtdienstbeurtrol:

De meest recente informatie omtrent uw beurtrol kan u terugvinden via www.spoeddienstalgemeentandarts.be 
U logt erin met uw identificatienummer en paswoord. Vervolgens kan u alle gegevens raadplegen en eventueel stappen ondernemen om te wisselen, wijzigen, enz.
Bij problemen kan u de wachtdienstverantwoordelijke contacteren  wachtdienst@vbt.be