Dentex 2014
VBT dankt iedereen die onze stand een bezoek bracht....
VBT bepleit :
  • Een hervorming van de nomenclatuur met als pijlers preventie, responsabilisering van de patiënt, betere transparantie en betaalbaarheid van een kwalitatieve mondzorg.

  • Een substantiële verhoging van het tandheelkundig budget.

  • Degelijke randvoorwaarden bij de verplichte derdebetalersregeling

  • Een effectief preventiebeleid in samenwerking met de verschillende actoren binnen de gezondheidszorg.

  • Opstarten van de bacheloropleiding “Mondzorg” en aanpassing van KB 78, zodat de eerste lichting mondhygiënisten in 2018 ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.

  • De invoering van een Digitaal Mondzorg Paspoort.Hartelijk Welkom !