De verplichte regeling derdebetalende
Met alle maatregelen die ons boven het hoofd hangen beloofd het een hete herfst te worden.
Vandaar dat wij reeds vorig jaar bij de opstart van de besprekingen, als enige beroepsvereniging, een schriftelijk advies hebben neergelegd binnen het RIZIV om de nodige randvoorwaarden te bekomen bij de implementatie van de verplichte regeling derdebetalende.
 
VBT eist klare taal in verband met de wettelijke bepalingen, de technische toegankelijkheid tot MyCareNet en de randvoorwaarden van de verplichte regeling derdebetalende.
 

VBT voorstel voor de derdebetalersregeling bij invoering  

Voor VBT kan de derdebetalersregeling enkel ingevoerd worden mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • De aanvraag tot uitbetaling door de tandarts kan minimum 2-wekelijks gebeuren

 • De uitbetaling van de vergoeding gebeurt binnen de 10 werkdagen na het indienen van de aanvraag

 • Er een (digitaal) mondpaspoort komt voor elke rechthebbende waarin de mondgezondheidssituatie en het behandelplan opgenomen wordt. Dit verschaft meteen duidelijkheid of de rechthebbende wel degelijk in aanmerking komt voor de derdebetalersregeling

 • Verplichte 6-maandelijks preventieve controle en opvolging over de uitvoering van het voorgestelde behandelingsplan

 • Enkel de volledig gedeconventioneerde tandartsen mogen supplementen vragen

 • Er bestaan duidelijke afspraken of procedures bij dispuut met de uitbetalende instelling

   

Bij invulling van deze voorwaarden kan de derdebetalersregeling voor de volgende prestaties:

 • Enkel de nomenclatuurnummers waarvoor vergoeding van de tandarts kan verzekerd worden, kunnen opgenomen worden in de regeling

 • Nomenclatuurnummers waarin een beperking in de tijd zit worden niet opgenomen in de regeling: oa OPG, reiniging, prothese.

 • Volgende prestatiegebieden vallen dus buiten de derdebetalersregeling: stomatologie, parodontologie, orthodontie

 • Endodontische behandeling wordt niet opgenomen in de derdebetalersregeling tenzij er een apart nomenclatuurnummer voor extirpatie gecreëerd wordt

 • Behandeling aan derdebetalerstarief kan enkel plaatsvinden tijdens de normale praktijkuren (van 8.30 tot 18.30).

 • Bij gebruik van de wachtdienstregeling wordt een forfait van 10 euro onmiddellijk geïnd.

   

Daarenboven wil VBT dat er duidelijkheid is verschaft over:

 • Hoe omgegaan moet worden met de patiënten die niet onder de sociale zekerheid vallen (vb. illegalen, (nog) niet geregulariseerden)

 • Hoe niet-geconventioneerde tandartsen dienen om te gaan met deze regeling

 • Hoe de tandarts zal vergoed worden voor de bijkomende administratie die gepaard gaat met deze regeling