Wat met het tandheelkundig akkoord 2015-2016
Het Nationaal akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen 2015-2016 wordt geweigerd in het arrondissement Antwerpen en Mechelen. Dat wil zeggen dat het akkoord geldig is voor het ganse land met uitzondering van beide regio’s.

Wat zijn de gevolgen van het niet in gang treden van het akkoord 2015-2016 voor de arrondissementen Antwerpen en Mechelen?

Op 30.3.2015 neemt de NCTZ opnieuw kennis van de cijfers inzake conventie voor de arrondissementen Antwerpen en Mechelen, dit na toepassing van artikel 50, §10 van de GVU wet die de NCTZ heeft benut in gevolge de vergadering van 4 maart (fase van consultatie en mobilisatie gewestelijk afgevaardigden).

De NCTZ beslist op basis van deze cijfers. Indien ze onveranderd blijven zal de NCTZ in principe vaststellen dat het Akkoord niet in werking treedt in deze arrondissementen. Dit impliceert dat de tandartsen die niet geweigerd hebben geen sociaal statuut kunnen aanvragen in deze arrondissementen.

In deze situatie kan de Koning (lees minister) voor deze arrondissementen maximumtarieven opleggen. In dit geval is er wel sociaal statuut voor degenen die niet geweigerd hebben.

Door de Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen (NCTZ) worden de Vlaamse beroepsverenigingen de opdracht gegeven alle tandartsen die zich deconventioneerden in de Provincie Antwerpen en voornamelijk regio's Antwerpen Stad en Mechelen te vragen hun eerste keuze te herzien en zich vooralsnog te conventioneren voor 30.03.2015 mits aangetekende brief (Aan de voorzitter NCTZ, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel).

De VBT is van oordeel dat elke tandarts individueel zijn keuze actief heeft kenbaar gemaakt voor 19 februari 2015. Wij respecteren het resultaat zoals deze voorligt en verspreiden deze mededeling enkel als objectieve informatie.

In bijlage vindt u het VBT-standpunt zoals dit is overgemaakt aan de voorzitter van de Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen, dr. Ri De Ridder.

Download documenten :
VBT arrond A'pen Mechelen