Snelnieuws Tandheelkundig Akkoord 2015-2016
Het tandheelkundig Akkoord 2015-2016 treedt in werking voor alle arrondissementen!

De Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen hebben op de vergadering van 30 maart 2015 vastgesteld dat in het arrondissement Antwerpen de deconventiegraad nog steeds te hoog was. Het RIZIV wenste nog 3 weken onderhandelingsruimte open te laten.

Na een woelig debat hebben de ziekenfondsen dan toch toegestemd om het Nationaal akkoord 2015-2016 ook voor het arrondissement Antwerpen geldig te verklaren. Er worden dus geen tarieven opgelegd voor de gedeconventioneerden, voor de geconventioneerde tandarts wordt het sociaal statuut behouden.

Hierbij de cijfers:

 

 

 

Arrondissement
Totaal
Weigering 25/02/2015
Weigering 25/02/2015
Weigering 30/03/2015
Weigering 30/03/2015
Antwerpen
781
437
55.95 %
417
53.39 %
Mechelen
239
122
51.05 %
117
48.95 %