Verkiezingen 2015
Aan de verkiezingen, waarbij de stemming voor het eerst enkel via elektronische weg verliep, namen 3.580 tandartsen deel. Dat geeft een participatiegraad van slechts 38,06 %.

Resultaten van de verkiezingen van tandartsen 2015

Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) haalde 1.776 stemmen (49,61 %)
Société de Médecine Dentaire (SMD) haalde 766 stemmen (21,40 %)
Chambres Syndicales Dentaires (CSD) haalde 632 stemmen (17,65 %)
Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) haalde 404 stemmen (11,28 %)
2 blanco/ongeldige stemmen (0,06 %)

 

Evolutie van de deelname

 

  Totaal
20​03
Totaal
2007 ​
Totaal
2011​
​Totaal 2015
Aantal tandartsen ingeschreven op de 
kiezerslijst 
(= door ons aan tandartsen toegestuurde
stemdossiers)  
​8.516 ​8.715 ​ 8.797 9.406​
Aantal tandartsen die aan de stemming
hebben deelgenomen
​ 5.574 ​ 5.213
​ 5.815
(1.460 elektronisch/
4.355 papier)
3.580 (enkel elektronisch)​
Percentage van deelname ​ 65,45 % ​59,82 % ​ 66,10 % 38,06 %​

 Reacties naar aanleiding van deze verkiezingen kunnen verstuurd worden naar verkiezingen2015@vbt.be

 VBT dankt de tandartsen die hun stem uitbrachten voor het VBT2.0 programma dat garant staat voor een actuele en moderne mondzorg.