Dubieuze brief FOD in omloop
Wees op uw hoede voor deze brief !!

Wij hebben kennis genomen van de circulatie van de brief in bijlage (zie Lees Meer).

Dit schrijven tracht recent opgerichte ondernemingen er valselijk van te overtuigen uit te gaan van de zogenaamde ‘Federale Ondernemingsdienst Consumentenzaken’ en verwijst naar de website www.fodconsumentenzaken.be

!!! GELIEVE GEENSZINS OP DIT SCHRIJVEN IN TE GAAN !!!

Wij benadrukken dat dergelijk schrijven niet uitgaat van de ‘Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie’, waar ook consumentenbescherming onder valt.

Wordt u geconfronteerd met oplichting, dan kunt u dit melden aan de politie of aan de Economische Inspectie via het elektronische klachtenformulier op de website van de FOD Economie.

Voor meer informatie

Bedrog met beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Chantal De Pauw – woordvoerster

Adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50,1210 Brussel

Tel.: 02 277 76 64 / gsm: 0476 45 75 95

E-mail: chantal.depauw@economie.fgov.be

Twitter: @chantaldepauw / @fodeconomie

https://www.facebook.com/FODEconomie /

http://economie.fgov.be

Download documenten :
FOD brief