WACHTDIENST 2016
Vergeet niet uw bijdrage voor 2016 te betalen vóór 15 september 2015.


Deze bedraagt 24.20 euro en dient betaald te worden op rekeningnummer BE84 001-7363835-59 van de Wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen met vermelding van naam en Riziv nummer.

 

OPGELET: Bij laattijdige betaling zal een extra kost van 120 euro in rekening worden gebracht !

Alle info via www.spoeddienstalgemeentandarts.be

U kan vanaf nu ook reeds uw vakantiedagen opgeven voor 2016. Bij de verdeling van de wachtdienstbeurten wordt hiermee rekening gehouden. 

Ga daarvoor naar de website www.spoeddienstalgemeentandarts.be en na inloggen met uw email en paswoord, kan u de vakantiedata doorgeven.