Inspectie van tandartsen door het fagg
Medische hulpmiddelen: koop uw medische hulpmiddelen ALLEEN via het legale circuit, d.w.z. via een bij het fagg aangemelde verdeler. Geneesmiddelen: enkel vergunde of geregistreerde geneesmiddelen mogen in België gebruikt worden.

In België staat het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) als bevoegde autoriteit in voor het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van
geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
Het fagg wil de controles bij tandartsen versterken. In de nabije toekomst zal hiervoor een inspectieprogramma worden opgesteld en uitgevoerd zodat ze een goed zicht krijgen op de sector.
Het fagg wil u nu al herinneren aan enkele belangrijke elementen over medische hulpmiddelen en geneesmiddelen.

Voor meer info zie het schrijven van de fagg in de link hieronder.

Download documenten :