Uitvoering Mondzorgtraject vertraagd?
Uitstel van het Mondzorgtraject bij niet voorkeurgerechtigden...
Door vertraging wegens de behandeling van het dossier in het Verzekeringscomité (*), kon de noodzakelijke wettelijke aanpassing niet meer tijdig rondgekregen worden. Dat wil zeggen dat de eerst voorgestelde datum van 1 februari 2016 voor de invoering van het Mondzorgtraject in gevaar komt en niet meer gehaald zal kunnen worden. 
De opstart van het Mondzorgtraject bij niet voorkeurgerechtigden moet aldus uitgesteld worden.

VBT betreurt het feit dat het afgesloten akkoord niet wordt nageleefd.

(*) VBT zetelt niet in het Verzekeringscomité en kon dus ook geen invloed uitoefenen op de stipte behandeling van het dossier