Flossen is absoluut geen tijdverlies.
De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen waarschuwt tegen het ongenuanceerd beeld dat momenteel van flossen wordt opgehangen. Tandplak vormt zich op elk vlak van een tand. De accumulatie van plak bacteriën kan een ontstekingsreactie veroorzaken die uiteindelijk leidt tot gingivitis(tandvleesontsteking) en, indien onbehandeld, verder evolueert tot parodontitis (ontsteking van de weefsels rond de tand).

Tandarts-parodontoloog Frank Herrebout van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) legt uit: “Onbehandelde parodontitis kan leiden tot verlies van tanden en een verhoogd risico voor heel wat andere systemische ziekten zoals diabetes en hartziekte. Flossen zorgt voor het verwijderen van plak bacteriën en etensresten uit gebieden in de mond (de ruimtes tussen de tanden = interdentaal) waar de tandenborstel niet bij kan. Flossen maakt deel uit van de interdentale reiniging en afhankelijk van de grootte van de interdentale ruimte kan je hiervoor flossen ofwel ragers (= interdentale borsteltjes) gebruiken. Je tandarts is de geschikte persoon om je hierbij te adviseren.

Zomaar flossen afdoen als tijdverspilling is dus geen goede zaak voor de mondgezondheid. Ook de American Academy of Periodontology (Amerikaanse vereniging van parodontologen met meer dan 8000 leden-tandartsen) blijft patiënten aanraden om dagelijks te flossen, omdat de wetenschappelijke studies waarop het Amerikaans ministerie van Volksgezondheid zich baseerde om de richtlijn aan te passen van onvoldoende kwaliteit bleken: “Omdat de ontwikkeling van parodontitis traag verloopt en vanwege de verschillende factoren die van invloed zijn op de progressie van de ziekte, worden studies die de werkzaamheid van het dagelijks flossen onderzoeken best uitgevoerd over een aantal jaren en onder een grote onderzoekspopulatie. Een groot deel van de huidige gegevens blijkt geen grote steekproef te gebruiken of onderzoekt gezondheid van het tandvlees over een zeer beperkte tijd. Bovendien onderzoeken veel van de bestaande studies niet de tekenen van parodontale gezondheid, zoals ontsteking of klinisch aanhechtingsverlies (tanden die “gaan uitgroeien”). Gezien het ontbreken van kwaliteitsonderzoek hierover, is het aangeraden dat patiënten blijven flossen als een onderdeel van hun dagelijkse mondhygiëne”.

Dit is zeker belangrijk als men weet dat een van de conclusies van de laatste mondgezondheidsenquête[1] net was dat het tandvlees van de Belgische bevolking meer aandacht verdiende: “Ongeveer één derde van de onderzochten (33%) vertoonde ontstekingsverschijnselen aan het tandvlees. Een bijkomende 18% vertoonde blijvende en onomkeerbare schade. De parodontale gezondheidstoestand neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. “

In het licht van bovenstaande gegevens is het dus van kapitaal belang dat patiënten blijven poetsen, flossen en minstens jaarlijks op controlebezoek gaan bij hun tandarts, die o.a. de gezondheid van het tandvlees kan beoordelen en vroegtijdig kan ingrijpen bij eventuele problemen.[1] Dataregistratie – en evaluatie mondgezondheid Belgische bevolking 2012-2014. In opdracht van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV