Problemen met Recip-E
EHealth blokkeert bij sommige tandartsen het elektronisch voorschrift met de foutmelding:


[ERR200062] Een lege SAML attribute designator is gevonden in de SAML, contacteer eHealth waarom volgende attribute niet ingevuld is: urn:be:fgov:person:ssin:ehealth:1.0:dentist:nihii11

 

Oorzaak van dit probleem

Als u deze foutmelding krijgt betekent dit (volgens eHealth) dat het diploma van de zorgverstrekker niet zou geviseerd zijn door de FOD Volksgezondheid. Aangezien verschillende tandartsen dit probleem ondervinden wiens diploma weldegelijk geviseerd werd betreft het vermoedelijk een administratieve fout.

 

Oplossing?

Uit de fout melding die u krijgt bij versturen van recip-e blijkt er een probleem te zijn met uw tandarts Riziv nummer.

Het blijkt dat sommige tandartsen om verscheidene redenen, die niet altijd correct kunnen achterhaald worden, inderdaad van de visumlijst verwijderd zijn.

Beste oplossing bestaat erin om een kopie van het diploma (met stempel) en eID (beide kanten) door te sturen naar visa@gezondheid.belgie.be en af te wachten.


Zorg er in elk geval voor dat de kopie, scan of de pdf van zeer hoge kwaliteit is want anders wordt die geweigerd als zijnde onleesbaar.
De geneugten van digitale overheid met andere woorden :-)