GEEN NIEUW AKKOORD TANDARTSEN - ZIEKENFONDSEN.
U hebt het wellicht al vernomen: op 1 januari 2017 verviel het akkoord tandheelkundigen – ziekenfondsen 2015/2016. Op 15 december 2016 kon geen overeenkomst bereikt worden om een nieuw akkoord vast te leggen: de tandartsverenigingen in Vlaanderen en Wallonië keurden een voorstel tot akkoord unaniem af.
Waarom geen akkoord? 

Sinds 2015 was er geen enkele indexatie van de honoraria. Niettemin stegen de prijzen voor tandheelkundige produkten en materialen,  apparatuur en labowerk wel aanzienlijk. Bovendien stegen kosten voor water, elektriciteit, verwarming, …. met tientallen procenten. De Minister van Volksgezondheid voorziet geen extra budget en bijgevolg is er geen ruimte voor extra initiatieven of nomenclatuur. Bij de afgelopen begrotingsronde in het najaar werd al gauw duidelijk dat de zorgverleners de besparing alleen moeten dragen. Dat kunnen wij als beroepsvereniging niet aanvaarden! 

Het voorstel dat nu op tafel lag, voorzag het schrappen van nomenclatuurnummers zodat een "schijn" -indexatie van amper 1.6% mogelijk werd. Deze beperkte indexatie is veel te weinig om de praktijkvoering rendabel te houden laat staan om de inflatie van meer dan 2% op te vangen (gezondheidsindex 2015-2017 steeg ~2.5%). Een indexatie van 5% (zijnde 1.2% voor de stijging loon en 1.8% voor de stijging van de kosten en 2% voor het neutraliseren van de inflatie) leek ons zeker niet onredelijk. 
 
Dat er van overheidswege geen extra middelen worden vrijgemaakt om de toegenomen kost in de gezondheidszorg op te vangen, is bijzonder jammer. Politiek deze besparing volledig door de tandartsen (en zorgverleners in het algemeen) te laten dragen, is onaanvaardbaar. Voor ons is een Akkoord op deze manier niet bespreekbaar.

VBT blijft aandringen op correcte honoraria voor tandzorg, hetgeen enkel mogelijk is door een verhoging van het budget.

Wat betekent dit voor U? 

Vanaf 1 januari 2017 is er geen lopend Akkoord meer en kunnen vrije tarieven worden aangerekend. 40% van de Vlaamse tandartsen was reeds in het verleden volledig gedeconventioneerd. Nog eens 35% waren partieel geconventioneerd. Veel lijkt er dus niet te veranderen.

Honoraria moeten redelijk zijn en in verhouding met het geleverde werk. Tandartsen die volledig geconventioneerd werkten, zullen geen vergoeding “sociaal statuut” ontvangen. U kan dus best in uw honoraria het verlies van deze compensatie premie verrekenen.

VBT adviseert om de honoraria met 3 tot 5% te verhogen. Dit is een verantwoorde verhoging die de toegankelijkheid van de tandzorg niet in het gedrang brengt. Wie zijn honoraria meer verhoogt, raden we aan om op voorhand de patiënt te informeren over het niet vergoedbare deel van de tandzorg. Transparantie staat een eerlijk honorarium niet in de weg.

Op dit moment zijn geen verdere besprekingen gepland tussen beroepsverenigingen en ziekenfondsen. We houden u zeker op de hoogte mochten er opnieuw gesprekken worden gevoerd.
Kort:
  • VBT adviseert om vanaf 1 januari 2017 uw honoraria met 3 tot 5 % te verhogen. Zo kan uw praktijkvoering rendabel blijven in de huidige economische omstandigheden. Bovendien blijft er op die manier tariefzekerheid voor de patiënten, t.t.z. de patiënt weet dat zijn eigen bijdrage zal stijgen met 3-5%.
  • Transparantie staat een eerlijk honorarium niet in de weg : informeer de patiënt op voorhand over de behandelingskost indien er sprake is van een aanzienlijke eigen opleg.
  • Laten we vooral niet vergeten dat de tandzorg in België tot één van de goedkoopste in Europa behoort, vooral te wijten aan de ondergewaardeerde honoraria die worden aangerekend.