Telematicapremie voor de tandartsen
U kunt voortaan een premie ontvangen voor het gebruik van telematica. De 1e premie is van toepassing op uw verstrekkingen van 2016. Het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de telematicapremie voor tandartsen is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.


Wat is de telematicapremie?

Het is een forfaitair bedrag dat  onder bepaalde voorwaarden betaald wordt aan de tandartsen. Daarmee wil men het gebruik van ‘e-services’ ondersteunen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor 2016 bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden kunt u de telematicapremie ontvangen?

Het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de telematicapremie voor tandartsen is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

U kunt de premie 2016 ontvangen als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet.

  • Voorwaarden betreffende uw activiteit: 

    1. U hebt een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie.

    2. U hebt in 2016 minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen uitgevoerd die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) heeft vergoed, als u op 1 januari 2016 al 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voor erkende tandartsen is voorbehouden. Had u dat RIZIV-nummer op 1 januari 2016 nog geen 5 jaar? Dan moet u de minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen niet hebben bereikt. 

  • Voorwaarden betreffende uw gebruik van telematica: 

    1. U hebt in het laatste trimester van 2016 de dienst Recip-e gebruikt om geneesmiddelen voor te schrijven en om minstens 1 geneesmiddelenvoorschrift door te sturen dat de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) heeft vergoed.

    2. U hebt in 2016 minstens 1 keer de dienst MyCareNet gebruikt om de verzekerbaarheid van uw patiënten te raadplegen via uw software voor tandheelkundigen.

Hoe en wanneer kunt u uw telematicapremie aanvragen?

Gelieve uw telematicapremie 2016 enkel langs elektronische weg aan te vragen, vanaf juli 2017 en uiterlijk op 31 oktober 2017. De precieze procedure om de aanvraag in te dienen via de webtoepassing wordt later door het RIZIV bekendgemaakt. Snel aanvragen van zodra de webtoepassing online komt zal zeker geen kwaad kunnen, om te voorkomen dat u door het principe 'wie eerst komt, eerst maalt' uit de telematicapremieboot valt.

Wanneer zult u uw telematicapremie ontvangen?

Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan zal het RIZIV de telematicapremie 2016 uiterlijk op 31 december 2017 storten.

Is er ook een telematicapremie 2017?

Ja.
De Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen zal binnenkort de voorwaarden vastleggen voor de telematicapremie 2017.