Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018: inwerkingtreding van het akkoord
Op 12 april 2017 is een akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen afgesloten voor de jaren 2017-2018.

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018

Op 12 april 2017 is een http://www.riziv.fgov.be/_layouts/images/pdf16.gifakkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen afgesloten voor de jaren 2017-2018.

Volgens de wet liep de termijn voor het bepalen van het percentage van toetreding tot dit akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 af op 2 juni 2017.

Dit jaar moesten de tandartsen voor de eerste keer hun gedeeltelijke toetreding of hun weigering on line registreren. Om die reden had de Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen (NCTZ) beslist om de termijn om de toetreding of weigering te registreren te verlengen tot en met 14 juni.  

Inwerkingtreding van het akkoord 2017-2018

Op 15 juni 2017 heeft de NCTZ vastgesteld dat het globale percentage van weigeringen op de volgens de wet voorziene datum (2 juni 2017) 38,63 %, was of 3.788 niet geconventioneerde tandartsen. Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 kan dus in werking treden vanaf 1 mei 2017. 

Individueel conventiestatuut

Op het individueel niveau, houden we wel rekening met de weigeringen die tot en met 14 juni werden geregistreerd.  

Bijzondere inwerkingtreding

In 5 arrondissementen was het percentage weigeringen hoger dan 50 % (op 2 juni) : 

  1. ·         arrondissement Antwerpen
  2. ·         arrondissement Mechelen
  3. ·         arrondissement Turnhout
  4. ·         arrondissement Roeselare
  5. ·         arrondissement  Sint-Niklaas.

 

De NCTZ wijst op het relatief hoge aantal algemeen tandheelkundigen die toegetreden zijn in de arrondissementen Roeselare, Turnhout en Sint-Niklaas. De NCTZ meent dat hierdoor voldoende aanbod voor het geheel van de tandheelkundige zorg aan de vastgelegde tarieven bestaat in die 3 arrondissementen. In die context stelt de NCTZ vast dat ook voor die 3 arrondissementen het akkoord in werking kan treden..

De beroepsorganisaties zullen gerichte initiatieven nemen in de arrondissementen Antwerpen en Mechelen en verslag uitbrengen aan de Nationale commissie met het oog op oplossingen die de inwerkingtreding van het akkoord daar mogelijk maken.

Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een http://www.riziv.fgov.be/_layouts/images/icxls.pngtabel per arrondissement.