Imagination - Symposium n.a.v. 20 jaar dentomaxillofaciale beeldvorming. 21/12/2017
Forensische tandheelkunde - Radiodiagnostiek hoofd-hals gebied - Tandautotransplantatie - Chirurgische uitdagingen

Deelgebieden:

DG 2 - Ethiek, socio-economische aspecten v.h. beroep

DG 3 - Beeldvorming orofaciale regio 20 AE

DG 6 - Orale pathologie, mondheelk., parodontologie

OPGELET VBT richt in 2017 zelf geen verdere cursussen DG 3 meer in, wie voor 2017 nog AE nodig heeft in dit deelgebied kan bovenstaande cursus volgen ofwel die van 14/12, ook aan de KU Leuven.


Imagination - Symposium n.a.v. 20 jaar dentomaxillofaciale beeldvorming. 21/12/2017

 
Forensische tandheelkunde - Radiodiagnostiek hoofd-hals gebied - Tandautotransplantatie - Chirurgische uitdagingen
Deelgebied: 
DG 2 - Ethiek, socio-economische aspecten v.h. beroep
DG 3 - Beeldvorming orofaciale regio  20 AE
DG 6 - Orale pathologie, mondheelk., parodontologie

Optionele lezing:

10.00 - *Diagnostic challenges in maxillofacial imaging: Michael Bornstein,  Dentomaxillofacial Radiology, University Hong Kong

Dentomaxillofacial imaging  is one of the most important diagnostic tools in daily dental practice. In this lecture, challenging diagnostic cases will presented in which 2D and 3D imaging may make the difference in final correct diagnostic approach.

Accrediteringsaanvraag deelgebied 3

11.30 - Welkomstdrink en registratie

12.00 - Forensische tandheelkunde: de essentie

In deze 3 lezingen wordt ingegaan op de rol van de forensische tandheelkunde in het forensische geneeskunde. Door de drie sprekers worden telkens andere klemtonen gelegd en toepassingen getoond. Patrick Thevissen start met een overzicht van de rol van de tandarts in het forensische team bij identificatie van slachtoffers en daders, alsook bij mishandeling en leeftijdsschatting van minderjarige immigranten en sporters. Daarna spreekt Walter Coudyzer over de moderne forensische toepassingen bij slachtofferidentificatie in het algemeen en het uitvoeren van autopsie in het bijzonder. Tot slot spitst Jannick de Tobel zijn aandacht toe op het uitvoeren van leeftijdsschattingen aan de hand van 2 voorbeelden uit de praktijk, namelijk de leeftijdsbepaling bij sporters alsook bij minderjarige immigranten zonder papieren.

  • Forensische identificatie en de rol van de forensische tandarts: Patrick Thevissen, KU Leuven, Forensische tandheelkunde
  • Virtuele autopsie: Walter Coudyzer, KU Leuven/UZ Leuven, Radiologie en Forensische Geneeskunde
  • Leeftijdsschattingen: nu en in de toekomst: Jannick De Tobel, UZ Leuven, Maxillofaciale Heelkunde

Accrediteringsaanvraag deelgebied 2

13.30 - Lunchpauze

14. 20 - Radiodiagnostiek in hoofd- en halsgebied: Jan Casselman, AZ St Jan Brugge, Diensthoofd Radiologie, St. Augustinus Wilrijk, U Gent

Beeldvorming van het hoofd- en halsgebied is een zeer belangrijk deelgebied van de radiologie, waarbij de frequentie van opnames bij de bevolking ook procentueel hoog is. Maxillofaciale beeldvorming is slechts een onderdeeltje van dit belangrijk radiologisch deelgebied. Aan de hand van radiologische cases worden de toepassingen van de radiodiagnostiek in het hoofd-halsgebied in de kijker gezet.

Accrediteringsaanvraag deelgebied 3

15.50 - Koffiepauze

16.15 - Tandautotransplantatie in Leuven: Mostafa Ezeldeen, Jan Wyatt, Reinhilde Jacobs, KU Leuven, Dept. Mondgezondheidswetenschappen, Beeldvorming en Pathologie, OMFS IMPATH onderzoeksgroep

Meer dan 10 jaar geleden werd te Leuven een concept ontwikkeld om tandautotransplantatie uit te voeren aan de hand van een 3-D geprinte tandreplica. Dit principe heeft als voordeel dat bij de chirurgische tandautotransplantatie de donortand langer in de alveole kan blijven, waardoor de stamcellen die zich in het parodontaal ligament van de donortand bevinden een betere levensvatbaarheid hebben na transplantatie. Door het gebruik van de tandreplica kan de effectieve transplantatietijd verkort worden van 5 minuten naar minder dan 1 minuut. Toepassingsgebied, multidisciplinaire voorbereiding, chirurgische behandeling en langetermijnopvolging worden in deze lezing getoond.

Accrediteringsaanvraag deelgebied 6

17.00 - Chirurgische uitdagingen in het maxillofaciale gebied: Constantinus Politis, KU Leuven/UZ Leuven, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Beeldvorming en Pathologie

In deze lezing zullen gevallen getoond worden uit de maxillofaciale heelkunde die zowel diagnostisch als preoperatief en chirurgisch belangrijke uitdagingen vormen om een adequate behandeling te garanderen. Een aantal van deze gevallen kunnen ook gezien worden in de algemene praktijk, waarbij de stelregel geldt dat men enkel dat kan zien wat men kent, met andere woorden, enkel als de pathologie gekend is kan ze ook herkend en effectief behandeld worden.

Accrediteringsaanvraag deelgebied 6

17.45 VIERING 20 JAAR BEELDVORMING

Met Gerard Sanderink (ACTA Amsterdam), Frieda Gijbels (Opglabbeek), Charbel Bou Serhal (Leuven), Ivo Lambrichts (U Hasselt)

en muzikale beeldvorming door de Satinswingers

18.00 Receptie

Meer info en inschrijving KU Leuven via deze link