De Zorgcoach


De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) stellen u in samenwerking het nieuwe peterschapsproject De ZorgCoach voor.
 
De ZorgCoach brengt ondernemers uit verschillende zorgdisciplines bij elkaar en zet je op weg via coaching en ervaringsuitwisselingen. De ZorgCoach geeft je de nodige informatie en inspiratie om concreet aan de slag te gaan. Zo leer je betere management skills en krijg je “goesting” om verder te evolueren als ondernemer.
 
In elke Vlaamse regio starten werkgroepen op die begeleid worden door een team van ervaren coaches
Op deze maandelijkse avondbijeenkomsten krijg je praktische tips, leer je van praktijkvoorbeelden en van experts.
 
De ZorgCoach geniet de steun van het Agentschap Ondernemen en biedt de kans om in te stappen aan
€ 355 voor het eerste werkjaar. Bovendien kan je door de kmo-portefeuille deelnemen met 50% korting.
 
VBT leden die gebruik maken van dit kmo-portefeuille voordeel krijgen van de VBT een extra voordeel van € 27,5 zodat je deelneemt aan De ZorgCoach aan € 150. (geldig voor de eerste 30 inschrijvingen)
 
Inschrijvingen nog steeds mogelijk.


De ZorgCoach start inspirerend met de bekende trendanalist en consumentenpsycholoog Herman Konings met een verfrissende en vernieuwende kijk op de toekomst van de zorgsector. Zo kan jij als ondernemer inspelen op zijn trendwaarnemingen en toekomstverwachtingen. Op de kick-off worden de werkgroepen opgestart en maak je kennis met de andere ondernemers uit de zorgsector en de coaches.