26-02-2018
De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) betreurt de campagne van Test Aankoop waar aan de kaak wordt gesteld dat veel tandartsen ďsupplementenĒ vragen. Via een online toepassing kunnen patiŽnten het ereloon ingeven dat ze aan de tandarts hebben betaald. Op basis van dat getal alleen geeft de...
14-04-2018
FDI World Dental Federation: De FDI presenteert een gids die kan gebruikt worden aan de stoel om tandartsen te helpen bij de mogelijke restauratieve ingrepen. De gids werd vrijgegeven op de openingsdag van het FDI World Dental Congress in Madrid, Spanje (29 augustus-1 september) onder de koepel van het...
25-01-2018
Even was er sprake van een beperking van de hoeveelheid cash die per patiŽnt zou mogen ontvangen worden. Het bedrag dat voor iedere "gewone" Belg geldt is 3000 euro, maar dit zou dus beperkt worden voor ontvangsten van tandartsen. Dank zij het verbeten verzet van VBT tegen deze maatregel, is deze maatregel...
11-08-2016
Er is terug een actie lopende van de DGEC die controleert of er bij het nemen van OPG's (en waarvoor ook terugbetaling gevraagd werd) voldaan wordt aan de richtlijnen. We herhalen deze richtlijnen hier nog eens.
19-03-2020
Een dubbel profijt. Ten eerste is er het prijsverschil met de concurrentie en ten tweede wordt er op de aangeduide prijs van ieder DATS 24 station een extra cent bijkomende korting gegeven per liter. Dankzij de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, geniet u bij DATS 24 van een extra korting van 1 cent...
04-10-2014
Met alle maatregelen die ons boven het hoofd hangen belooft het een hete herfst te worden.
29-11-2017
Tandartsen die in aanmerking willen komen om te voldoen aan de voorwaarden van de telematicapremie waren tot nu toe verplicht een abonnement aan te gaan op Hector, de connectorsoftware van HealthConnect. Dit abonnement kan enkel aangegaan worden via het VVT waarbij VVT leden een korting krijgen. VBT...
23-06-2017
De NZa heeft de prestaties en tarieven voor tandheelkunde per 1 januari 2018 bekendgemaakt. De meeste tarieven stijgen met 2,7%. Voor implantologische behandelingen is dat 2,6%, evenals voor orthodontie.
08-08-2016
De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen waarschuwt tegen het ongenuanceerd beeld dat momenteel van flossen wordt opgehangen. Tandplak vormt zich op elk vlak van een tand. De accumulatie van plak bacteriŽn kan een ontstekingsreactie veroorzaken die uiteindelijk leidt tot gingivitis(tandvleesontsteking...
23-08-2015
Medische hulpmiddelen: koop uw medische hulpmiddelen ALLEEN via het legale circuit, d.w.z. via een bij het fagg aangemelde verdeler. Geneesmiddelen: enkel vergunde of geregistreerde geneesmiddelen mogen in BelgiŽ gebruikt worden.
04-11-2015
De Wet van 10 mei 2015, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18.06.2015, vervangt het vertrouwde K.B. nr. 78 dat steeds de basis is geweest van onze beroepswetgeving.

De GecoŲrdineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bevat de geactualiseerde en geconsolideerde...

20-11-2015
Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie de medische kosten van vreemdelingen in BelgiŽ kan betalen. Deze informatieve tekst hieronder geeft uitleg over de zeven belangrijkste en meest voorkomende (terug)betalingsregelingen van medische kosten voor vreemdelingen in BelgiŽ. Soms...
04-04-2017
Sinds 1 januari 2017 zijn er verschillende nieuwe diensten van MyCareNet ter beschikking van de tandartsen. Deze zullen de communicatie tussen tandartsen en ziekenfondsen vergemakkelijken.
29-01-2017
Afgelopen week deed het nieuws de ronde dat er dringend actie vereist was aangaande een btw-regeling voor tandartsen. Paniek overal. Een storm in een glas water, zo blijkt nu, want zelfs bij de btw administratie kunnen ze geen antwoorden verschaffen. We willen u langs deze weg de laatste informatie...
12-10-2015
Sinds 1 oktober 2015 is er een forfaitaire terugbetaling van dringende tandverzorging. Die regeling vult de regeling aan die van toepassing is tijdens de georganiseerde wachtdiensten.
09-09-2015
Sinds 1 juli 2015 bent u als zorgverlener wettelijk verplicht om het van de patiŽnt ontvangen bedrag voor de verleende verstrekkingen (betaling met geld of via bankkaart) op het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering te vermelden.

Opdat u gemakkelijker zou...

28-05-2012
De plafonnering wordt het beroep in de maag gesplitst, ondanks hevig VBT verzet
31-01-2013
De uitoefening van het vrij beroep krijgt een knauw. Vanaf 1 maart 2013 treedt de fameuze P-waarde in werking.
15-12-2016
EHealth blokkeert bij sommige tandartsen het elektronisch voorschrift met de foutmelding:
09-09-2015
Sinds 1 juli 2015 bent u als zorgverlener wettelijk verplicht om in bepaalde situaties een bewijsstuk aan de patiŽnt uit te reiken, waarin duidelijk het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds, enz. vermeld zijn.
02-11-2013
De VBT-visie 2020 werd gelanceerd op de proclamatie UGent 2013.
03-07-2015
Aan de verkiezingen, waarbij de stemming voor het eerst enkel via elektronische weg verliep, namen 3.580 tandartsen deel. Dat geeft een participatiegraad van slechts 38,06 %.