Akkoord Tandheelkundigen Ziekenfondsen

 
Akkoord Tandheelkundigen Ziekenfondsen
Op 12 april 2017 heeft de Nationale Commissie Tandheelkundigen Ziekenfondsen (NCTZ) , na een marathon vergadering, een overeenstemming bereikt over een nieuw Akkoord 2017-2018. De onderhandelingen verliepen moeizaam, mede door het uitblijven van een extra budget voor mondzorg.

De volledige tekst van het akkoord alsook onze commentaar is te vinden in de ledensectie, onder "Tandheelkundig akkoord".

 

Klik hier voor een pdf met demo over hoe u uw conventiestatus kan aanpassen online op MyRiziv.

Klik hier om naar de aanmeldingspagina van MyRiziv te gaan daar kan u uw conventiestatus aanpassen van zodra die link beschikbaar wordt.

Als alternatief kan u ook naar de RIZIV website gaan op www.riziv.fgov.be, daar kiest u de tab "Webtoepassingen" en de link naar MyRiziv wordt daar als eerste getoond.

Toegang tot RIZIV-webtoepassingen via eHealth: een handleidingOp 12 april 2017 heeft de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen (NCTZ) , na een marathon vergadering, een overeenstemming bereikt over een nieuw akkoord 2017-2018.
Hierdoor zal de tariefzekerheid voor de patiënten opnieuw verzekerd zijn vanaf 1 mei 2017 bij geconventioneerde tandartsen.


De beroepsverenigingen keurden het voorstel tot Akkoord goed met een nipte meerderheid van 6 stemmen voor (3 VVT, 2 SMD,  1 CSD)  3 tegen (2 VVT,  1 CSD)  en 1 onthouding (VBT).

VBT blijft er op aandringen dat meer middelen vanuit de overheid worden vrijgemaakt om kwalitatieve en betaalbare mondzorg te kunnen aanbieden, zeker nu er meer vraag komt vanuit kwetsbare groepen (ouderenzorg, kinderen, gehandicapten,….) voor mondzorg.

VBT wenst de onderhandelaars Yann Van Hoecke en Frank Herrebout te bedanken voor de positieve en constructieve inzet bij de onderhandelingen van dit Akkoord.