Gemeenschappen worden bevoegd voor de erkenning van de gezondheidsberoepen.

Door de Zesde Staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor de 'erkenning van de gezondheidszorgberoepen, met naleving van de door de federale overheid bepaalde erkenningsvoorwaarden'. Na het overleg van september 2016 heeft de Vlaamse Regering in dit kader, na advies van de Raad van State, definitief de procedure vastgelegd voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel.

Via de link hieronder kan u de desbetreffende goedgekeurde documenten terugvinden. 

Download documenten :