WisDoc Platform: best uitschrijven

Via deze website kan de internetgebruiker een (tand)arts of een ziekenhuis opzoeken, een (tand)arts aanbevelen en aan zijn familie- of vriendenkring een specialist voor een bepaalde pathologie aanraden.
De nationale raad van de Orde der artsen heeft het platform www.wisdoc.com bestudeerd en daar een gemotiveerd advies over uitgesproken.

Hun besluit luidt als volgt:
Het platform www.wisdoc.com verwerkt persoonsgegevens van artsen zonder hun medeweten en toestemming. De nationale raad is van oordeel dat artsen om die reden hun persoonsgegevens kunnen laten verwijderen van dergelijke fora, krachtens artikel 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Tandartsen die hun gegevens uit dit WisDoc platform wensen te laten verwijderen kunnen dit doen op drie manieren:
Alle vereiste mededelingen aan WISDOC moeten schriftelijk gebeuren en moeten op een van de volgende manieren overgemaakt worden, en zullen als ontvangen beschouwd worden: 
  1. op de opgegeven dag bij persoonlijke overhandiging (met ontvangstbewijs als staving van zulke overhandiging); of 
  2. op de vijfde dag nadat zulke mededeling werd ge-e-maild naar WISDOC op het e-mailadres info@wisdoc.com, of 
  3. na aangetekende zending naar het adres van WISDOC (WISDOC CVBA, Kroonlaan 236B, 1050 Brussel (België).
Download documenten :