Sunshine act: transparantieplicht voor farmaceutische bedrijven

Maggie De Block heeft op de ministerraad vandaag groen licht gekregen voor een reeks wetsaanpassingen in de sector van de gezondheidszorg. Volgens dit wetsontwerp met diverse bepalingen zullen inspecteurs van Volksgezondheid in de toekomst beslag kunnen leggen op de alcoholhoudende dranken die een minderjarige bij zich heeft.

Het wetsontwerp bepaalt ook dat de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen jaarlijks een rapport moeten publiceren met alle schenkingen en voordelen die ze aan zorgverstrekkers en bijvoorbeeld aan patiëntenorganisaties hebben toegekend. Dit voorstel, ook wel de “Sunshine act” genoemd naar de Amerikaanse wet van 2010, houdt eveneens sancties in.

Het wetsontwerp past meerdere wetten aan en creëert voor sommige zaken een nieuwe wettelijke basis. Het gaat nu naar de Raad van State voor advies en wordt daarna besproken in het parlement.

« Sunshine act » : meer transparantie

Het wetsontwerp dat vandaag is goedgekeurd, legt de wettelijke basis voor de transparantieplicht voor farmaceutische bedrijven. In het Toekomstpact dat minister De Block in juli 2015 sloot met de farmaceutische industrie, werden daar afspraken over gemaakt. De Amerikaanse wet “Physician Payments Sunshine provision” van 2010, beter bekend als “Sunshine Act”, diende als inspiratie.

Vanaf 2017 zullen farmaceutische bedrijven alle schenkingen en voordelen (in geld of in natura) die ze toekennen aan professionals en organisaties uit de gezondheidszorg moeten publiceren op de website betransparent.be. De bedoeling is ook om de kwaliteit van de informatie over geneesmiddelen te garanderen.

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) zal bevoegd zijn om controles uit te voeren en eventuele sancties op te leggen. Het administratief beheer van de website kan het fagg uitbesteden aan een derde.