Nomenclatuur in de kijker !

ZORG BIJZONDERE NODEN :

Sinds 1 oktober 2015 bestaat de mogelijkheid voor de tandheelkundige om een bijkomend honorarium te vragen voor conserverende zorgen en/of extracties bij personen met bijzondere noden. Dit honorarium vergoed ten dele de extra tijd die men nodig heeft om deze groep van patiënten te behandelen en wil een stimulans zijn voor deze patiënten om regelmatig op tandartsbezoek te gaan. 

Even opfrissen : 

  • Nomenclatuurnummer : 379514   (waarde L=10 – P waarde =2  - voor -18jr):
    Bijkomend honorarium voor conserverende verzorging en/of extracties bij personen met bijzondere noden onder de voorwaarden vermeld in art 6 § 4quater, tot de 18e verjaardag, per verstrekking 
  • Nomenclatuurnummer : 309514   (waarde L=10 – P waarde = 2  - voor +18 jr)):
    Bijkomend honorarium voor conserverende verzorging en/of extracties bij personen met bijzondere noden onder de voorwaarden vermeld in art. 6; § 4quater, vanaf 18e verjaardag, per verstrekking 
 

Wanneer uitschrijven  :

De verstrekkingen 379514 en 309514 kunnen als bijkomend honorarium geattesteerd worden bij de verstrekkingen uit de rubriek 
conserverende verzorging
extracties

met uitzondering van de verstrekkingen 373590-373601, 373612-373623, 373575-373586, 373774-373785, 303590-303601, 303612-303623, 303575-303586, 303774-303785, 374931-374942, 374953-374964, 304931-304942 en 304953-304964, voor zorgverlening waarvan de uitvoering meer tijd vraagt wegens een handicap of blijvende functionele beperkingen van fysische of mentale aard bij de patiënt.

Opgelet : 

  • De motivering voor het attesteren van de verstrekkingen 379514 en 309514 en de documentering van de handicap worden door de practicus opgenomen in het dossier van de rechthebbende.
  • Het inroepen van een van deze tegemoetkomingsvoorwaarden behoort tot de verantwoordelijkheid van de behandelende practicus.
  • De verstrekkingen 379514 en 309514 zijn beperkt tot twee per dag.  

Praktisch : een patiënt die ten gevolge van een handicap in een rolstoel zit, een demente bejaarde die men verzorgt in het woonzorgcentrum, een mentaal of fysisch gehandicapte die met begeleider naar de praktijk komt. In al deze gevallen én waarvoor de uitvoering van de behandelingen door de beperkingen van de patiënt meer tijd vraagt dan normaal is het aanrekenen van de PBN verstrekkingen verantwoord.

Documentering van de handicap dient in een degelijk bijgehouden patiëntendossier te worden vermeld en is te allen tijde controleerbaar door de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC). Bij onrechtmatig gebruik van de nomenclatuur zal men uiteraard gesanctioneerd worden.