Amalgaam verbod in 2018

123
Het Europees parlement en de raad hebben op 17 mei 2017 een Verordening (Een "verordening" is een bindende rechtshandeling die in de hele EU van toepassing is) aangenomen met daarin volgend artikel:

«Artikel 10 Tandheelkundig amalgaam

1 Vanaf 1 januari 2019 wordt tandheelkundig amalgaam slechts gebruikt in capsulevorm, vooraf gedoseerd. Het gebruik van kwik in losse vorm door personen die tandheelkundige behandelingen verrichten is verboden.

2 Vanaf 1 juli 2018 mag tandheelkundig amalgaam niet meer worden gebruikt voor tandheelkundige behandelingen van melktanden, van kinderen jonger dan 15 jaar en van zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, tenzij dit vanwege de specifieke medische behoeften van de patiënt strikt noodzakelijk wordt geacht doof degene die de tandheelkundige behandeling verricht.

3 Alle lidstaten stellen uiterlijk 1 juli 2019 een nationaal plan op met de maatregelen die zij voornemens zijn uit te voeren om het gebruik van tandheelkundig amalgaam af te bouwen.
De lidstaten stellen hun nationale plannen op internet ter beschikking van het publiek en dienen de plannen in bij de Commissie binnen een maand nadat deze vastgesteld worden. »

Praktisch: voor tandartsen zal het gebruik van tandheelkundig amalgaam vanaf 1 juli 2018 verboden worden voor tandheelkundige behandelingen van melktanden, bij kinderen jonger dan 15 jaar en bij zwangere vrouwen/vrouwen die borstvoeding geven. Enkel bij medische noodzaak (vb patiënt is allergisch aan composiet) kan amalgaam nog toegepast worden bij deze specifieke doelgroepen. 
Bij alle andere patiënten kan amalgaam nog gebruikt worden. Vanaf 1 juli 2019 mag dat nog enkel onder de vorm van voorgedoseerde capsulevorm.